11 II A.D. 2018 Warszawa: Antysyjonistyczna demonstracja pod ambasadą USA

Po sukcesie czwartkowej demonstracji antysyjonistycznej pod konsulatem USA w Krakowie (którą w oficjalnym ostrzeżeniu docenił także Departament Stanu USA), delegacja Organizacji Falanga stawiła się w niedzielę 11 lutego pod ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie, aby wraz ze środowiskami kresowymi i narodowymi podkreślić jeszcze raz swój zdecydowany sprzeciw wobec coraz bardziej bezczelnych uroszczeń jankeskiego hegemona kierowanego przez syjonistyczne lobby.

Do ochrony ambasady pod pretekstem „zagrożenia terrorystycznego” (sic!) skierowano liczne siły policyjne, co nie zraziło jednak kilkudziesięciu zgromadzonych osób, które stawiły się na proteście. W jego trakcie zaprezentowano transparenty kresowe oraz falangistowski „Żadnych wojen za Izrael!”, flagi narodowe, organizacyjne oraz flagę Palestyny. Jako przedstawiciel środowisk kresowych głos zabrał Rafał Mossakowski z Centrum Edukacyjnego Powiśle, a w imieniu Redakcji Xportal.pl przemówienie wygłosił publicysta portalu Kresy.pl i współautor programu Ruchu Narodowego, kol. Marcin Skalski. Jak zawsze nie zabrakło okrzyków „USA – imperium zła!”, „Żadnych wojen za Izrael!” a także skierowanego bezpośrednio do ambasadora „Paul Jones – persona non grata!”.

Wraz z kolejnymi atakami na Polskę ze strony wrogich jej suwerenności państw, akcja antysyjonistyczna i antyamerykańska będzie kontynuowana w najbliższych dniach.

8 II A.D. 2018 Kraków: Dość już żydowskich kłamstw!

Wieczorem 8 lutego kilkunastu falangistów z małopolskich struktur oraz sympatycy Organizacji Falanga i Redakcji Xportal.pl zebrali się pod konsulatem generalnym USA w Krakowie by zaprotestować przeciwko bezprecedensowym atakom i naciskom na Polskę ze strony rzekomych „sojuszników”: USA, Izraela i Ukrainy.

W świetle haniebnej próby fałszowania historii przez kręgi syjonistyczne, pod konsulatem zaprezentowano transparent o wymownej treści „Dość już żydowskich kłamstw!”, a także flagi organizacyjne i narodowe. W wygłoszonym przemówieniu podkreślono, że USA i Izrael od dawna traktują Polskę jak swoją kolonię, której ustrój i prawodawstwo chcą dowolnie kształtować i zapewniono, że młode pokolenie nacjonalistów będzie z całą determinacją walczyło o pełną suwerenność Państwa Polskiego.


21 I A.D. 2018 Warszawa: Uczczenie pamięci Bohdana Piaseckiego

21 stycznia 2018 z inicjatywy Organizacji Falanga i Redakcji Xportal.pl odbyła się konferencja „Mord na Bohdanie Piaseckim – zbrodnia bez kary”, zorganizowana w warszawskim Centrum Edukacyjnym Powiśle.

Prelegenci: Bartosz Bekier, Tomasz Uchański i Ronald Lasecki przybliżyli zebranym okoliczności, motywy i konsekwencje żydowskiego mordu rytualnego na synu przywódcy RNR Falangi, a także przedstawili polityczne tło działalności Bolesława Piaseckiego.

Następnie delegacja udała się w prawdopodobne miejsce śmierci Bohdana Piaseckiego, gdzie zapalono znicze i odmówiono modlitwę za duszę zamordowanego. Cześć Jego Pamięci!

 Akcja wsparcia dla serbskich bohaterów wojennych więzionych w Polsce

Ogłoszona przez nas 3 stycznia akcja wsparcia dla więzionych w Polsce serbskich bohaterów wojennych, generałów Radislava Krsticia i Sretena Lukicia, spotkała się ze wspaniałym odzewem – w ciągu zaledwie tygodnia zebraliśmy 2220 złotych (stan na dzień 11.01.2018):

Ze względu na próbę medialnej nagonki ze strony prowadzonego przez znanego oszusta finansowego Rafała Gawła tak zwanego „Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych”, dla którego akcja solidarności ze słowiańskimi braćmi jest oczywiście przejawem „neofaszyzmu”, musieliśmy nieznacznie zmienić opis zbiórki, tak aby nie nazywać obydwu bohaterów – bohaterami… Nie od dziś wiadomo, że „zbrodniarz wojenny” to jeden z największych komplementów, jakie można usłyszeć od demoliberałów. Rozpropagowało to jednak naszą inicjatywę i bynajmniej nie przeszkodziło w zebraniu imponującej kwoty, na którą złożyło się (do tej pory) 42 darczyńców.

Pełna relacja z akcji i list wysłany do generała Krsticia.

Odpowiedź od generała Krsticia.

Czarne Święta dla lichwiarzy – Akcja Raskolnikow

W nocy z 22 na 23 grudnia falangiści z całej Polski ruszyli na ulice swych miast by po raz kolejny bezpośrednią dywersją napsuć krwi lichwiarzom spod znaku „kredytów chwilówek„, nachalnie i cynicznie promowanych zwłaszcza przed Świętami Bożego Narodzenia. Podczas akcji witryny sześciu siedzib lichwiarskiego biznesu w Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy i Trójmieście zostały zaklejone wielkoformatowymi, czarnymi plakatami z hasłami „Akcja Raskolnikow” oraz „Niszczyć lichwę siekierami”. Pozyskano również pewną liczbę bannerów reklamujących „chwilówki”, które poddane falangistowskiemu recyklingowi będą miały jeszcze szansę zaprezentować światu diametralnie odmienny przekaz. Korzystając z okazji, plakaty z hasłami propagandowymi Organizacji Falanga i Xportal.pl („Falanga walczy!”, „Intifada – Izrael skona”, „Zastrzel telewizor, spal gazetę – czytaj Xportal.pl”) umieszczono także w pobliżu kilku ośrodków akademickich, gdzie poczekają na powrót studentów po przerwie świątecznej.

Od pewnego czasu można zaobserwować ograniczanie zasięgu lichwiarskiej reklamy, pojawiają się także doniesienia o spadku popularności tej formy drenażu portfeli najbiedniejszych Polaków. Oznacza to, że tym bardziej należy wzmóc wysiłki w ramach Akcji Raskolnikow, do czego zachęcamy wszystkie antybanksterskie i antykapitalistyczne środowiska.


11 XI A.D. 2017 Warszawa: Falanga i Xportal.pl na Marszu Niepodległości

W Narodowe Święto Niepodległości aktywiści i sympatycy Falangi oraz Xportalu po raz kolejny wzięli udział w zorganizowanym w Warszawie Marszu Niepodległości. Szpaler trzydziestu czarnych flag z symboliką Xportalu i Falangi oraz bezkompromisowe slogany jak zawsze wzbudziły duże zainteresowanie.

Falangistowska kolumna przeszła w niewielkiej odległości od czoła Marszu Niepodległości, eksponując hasła nacjonalistyczne, antyatlantyckie, antysyjonistyczne i antyliberalne. Nie mogło zabraknąć okrzyków „Raz mieczem, raz młotem w NATOwską hołotę”, „A na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści”, „Polski przemysł w polskich rękach – praca w Polsce dla Polaków” czy „Znajdzie się kij na banderowski ryj”.

Do zwartego szyku ustawionego za banerem „Stop NATO – Xportal.pl” dołączyła także grupa autonomicznych nacjonalistów pod flagą z Toporłem, którym dziękujemy za pomoc w eksponowaniu klasycznego transparentu z napisem „Żadnych wojen za Izrael!”. Do zobaczenia za rok!

 

 


———————————————————————————————-

BONUS:

„Polska wolna od p**alstwa i liberalizmu” – transparent o takiej treści, ozdobiony podartymi zdobycznymi flagami Sodomy i Imperium Zła, zawisł w poranek 11 listopada na kładce nad Wisłą pomiędzy Podgórzem a Kazimierzem, w pobliżu miejsca zbiórki planowanej demonstracji (((totalnej opozycji))).

13 X A.D. 2017 Kraków: Protest przeciw wizycie ukraińskiego rewizjonisty

13 października Międzynarodowe Centrum Kultury działające w Krakowie zorganizowało dyskusję panelową „Pamięć dziedziców dawnej Rzeczypospolitej – wspólna czy skonfliktowana?” Jednym z panelistów zaproszonych przez organizatorów był Jarosław Hrycak, ukraiński historyk znany w Polsce z głoszenia tez, które nie tylko rozmijają się z prawdą historyczną, ale również godzą w poczucie honoru narodowego Polaków. Ponieważ MCK otrzymuje na swoją działalność pieniądze publiczne, udostępnianie przez nie trybuny dla tego rodzaju poglądów nie mogło nie spotkać się z reakcją Dzielnicy Małopolskiej organizacji Falanga.

Falangiści ustawili się przed wejściem do Centrum i rozdawali osobom zamierzającym wziąć udział w spotkaniu lub odwiedzającym MCK ulotki z informacją o tym, jakie poglądy głosi zaproszony przez nie prelegent. Znalazło się na niej również ostrzeżenie przed nadskakiwaniem stronie ukraińskiej w polityce zagranicznej oraz falangistowska refleksja nad tym, jakie miejsce przedrozbiorowa Rzeczpospolita powinna zajmować w myśleniu politycznym współczesnych Polaków.

Po pewnym czasie dało się zauważyć rosnące zainteresowanie akcją – z budynku zaczęły wychodzić na zewnątrz osoby, które same prosiły nas o ulotki. Nasza obecność spotkała się również z nerwową reakcją władz Międzynarodowego Centrum Kultury, jednak ich pogróżki zostały zignorowane. Ulotki trafiły w ręce około stu osób, wśród nich również samego Jarosława Hrycaka.16 IX A.D. 2017 Gdańsk: Tożsamościowe Obchody 334. Rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej

W sobotę 16 września w Gdańsku sympatycy nacjonalizmu i idei tożsamościowej wzięli udział w konferencji będącej częścią Tożsamościowych Obchodów Wiktorii Wiedeńskiej, zorganizowanej pod patronatem i transmitowanej przez Xportal.pl.

Dyskusję poprowadził Alexander Koss, działacz z Gdańska znany ze swych starań na rzecz zachowania polskości Wileńszczyzny i represji, jakie na niego za to spadły. Jako pierwszy zabrał głos Ronald Lasecki, redaktor Xportal.pl, założyciel think-tanku Cytadela, rozwijający ideę tożsamościową. W wypowiedzi wstępnej odniósł się on do znaczenia Wiktorii Wiedeńskiej i paraleli, jakie można poprowadzić wobec sytuacji ówczesnej Europy z dniem dzisiejszym, a zwłaszcza trwającą inwazją imigrantów z krajów muzułmańskich.

Następnie głos oddano przedstawicielowi Wspólnoty Kaszubskiej, Adamowi Hebelowi. Jako przedstawiciel lokalnej, silnie zakorzenionej i właściwej dla Pomorza tożsamości kaszubskiej kolega Adam przedstawił jej krótki zarys historyczny oraz rozwój tożsamości regionalnej, trwający na tych ziemiach mimo zalewu germańszczyzny. Opisał także rzeczowo stosunek Kaszubów do Polski i polskości, podkreślając z jednej strony brak jakichkolwiek roszczeń separatystycznych, a z drugiej potrzebę wspólnego przeciwstawienia się zalewowi liberalizmu, który Kaszubów chciałby wykorzystać jako jedną z „mniejszości” służących rozbijaniu państwa i narodu, na co nie ma zgody ze strony tego etnosu.

Jako trzeci wypowiadał się Marcin Skalski, prowadzący program „Nasze Ziemie Wschodnie” w Mediach Narodowych, specjalizujący się w tematyce polityki wschodniej, który w swoim odczycie przedstawił w skrócie spektrum wariantów tożsamości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Kresów Wschodnich oraz stosunku do państwa rosyjskiego, jak i relacji ze światem Orientu i europejskim Oświeceniem.

W dalszej kolejności głos zabrał Michał Prokopowicz, wieloletni aktywista Organizacji Falangi i jeden z twórców Xportalu. Swe wystąpienie poświęcił określeniu wzajemnego stosunku idei tożsamościowej i polskiego nacjonalizmu jako odnoszących się do wpisania istoty ludzkiej w całościowy program „zakorzenienia człowieka” oraz mitu politycznego współczesnego ruchu tożsamościowego, który powinien posiadać aspekt misyjny zdolny do mobilizowania ludzi młodych do podejmowania zgodnych z ideą wyborów życiowych.

Po przerwie głos oddano znowu Ronaldowi Laseckiemu, który przedstawił erudycyjny wywód na temat zarówno znaczenia Wiktorii Wiedeńskiej jak i współczesnej myśli tożsamościowej, do którego wysłuchania w całości zachęcamy.

Następnie głos oddano publiczności zebranej w liczbie blisko czterdziestu osób, której przedstawiciele zadali prelegentom szereg pytań. Wśród nich warto odnotować obecność i wkład redaktora naczelnego czasopisma „Szturm”, Michała Walkowskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli obecni na konferencji i przyczyniają się do rozwoju idei tożsamościowej w Polsce.

Premiera Xradio.pl!

Z okazji 11 września przedstawiamy nasz nowy projekt: radykalne i bezkompromisowe Xradio.pl!
Zachęcamy do odsłuchu i dzielenia się wrażeniami.

[FILM] Anty-Antifa