11 XI A.D. 2017 Warszawa: Falanga i Xportal.pl na Marszu Niepodległości

W Narodowe Święto Niepodległości aktywiści i sympatycy Falangi oraz Xportalu po raz kolejny wzięli udział w zorganizowanym w Warszawie Marszu Niepodległości. Szpaler trzydziestu czarnych flag z symboliką Xportalu i Falangi oraz bezkompromisowe slogany jak zawsze wzbudziły duże zainteresowanie.

Falangistowska kolumna przeszła w niewielkiej odległości od czoła Marszu Niepodległości, eksponując hasła nacjonalistyczne, antyatlantyckie, antysyjonistyczne i antyliberalne. Nie mogło zabraknąć okrzyków „Raz mieczem, raz młotem w NATOwską hołotę”, „A na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści”, „Polski przemysł w polskich rękach – praca w Polsce dla Polaków” czy „Znajdzie się kij na banderowski ryj”.

Do zwartego szyku ustawionego za banerem „Stop NATO – Xportal.pl” dołączyła także grupa autonomicznych nacjonalistów pod flagą z Toporłem, którym dziękujemy za pomoc w eksponowaniu klasycznego transparentu z napisem „Żadnych wojen za Izrael!”. Do zobaczenia za rok!

 

 


———————————————————————————————-

BONUS:

„Polska wolna od p**alstwa i liberalizmu” – transparent o takiej treści, ozdobiony podartymi zdobycznymi flagami Sodomy i Imperium Zła, zawisł w poranek 11 listopada na kładce nad Wisłą pomiędzy Podgórzem a Kazimierzem, w pobliżu miejsca zbiórki planowanej demonstracji (((totalnej opozycji))).

13 X A.D. 2017 Kraków: Protest przeciw wizycie ukraińskiego rewizjonisty

13 października Międzynarodowe Centrum Kultury działające w Krakowie zorganizowało dyskusję panelową „Pamięć dziedziców dawnej Rzeczypospolitej – wspólna czy skonfliktowana?” Jednym z panelistów zaproszonych przez organizatorów był Jarosław Hrycak, ukraiński historyk znany w Polsce z głoszenia tez, które nie tylko rozmijają się z prawdą historyczną, ale również godzą w poczucie honoru narodowego Polaków. Ponieważ MCK otrzymuje na swoją działalność pieniądze publiczne, udostępnianie przez nie trybuny dla tego rodzaju poglądów nie mogło nie spotkać się z reakcją Dzielnicy Małopolskiej organizacji Falanga.

Falangiści ustawili się przed wejściem do Centrum i rozdawali osobom zamierzającym wziąć udział w spotkaniu lub odwiedzającym MCK ulotki z informacją o tym, jakie poglądy głosi zaproszony przez nie prelegent. Znalazło się na niej również ostrzeżenie przed nadskakiwaniem stronie ukraińskiej w polityce zagranicznej oraz falangistowska refleksja nad tym, jakie miejsce przedrozbiorowa Rzeczpospolita powinna zajmować w myśleniu politycznym współczesnych Polaków.

Po pewnym czasie dało się zauważyć rosnące zainteresowanie akcją – z budynku zaczęły wychodzić na zewnątrz osoby, które same prosiły nas o ulotki. Nasza obecność spotkała się również z nerwową reakcją władz Międzynarodowego Centrum Kultury, jednak ich pogróżki zostały zignorowane. Ulotki trafiły w ręce około stu osób, wśród nich również samego Jarosława Hrycaka.16 IX A.D. 2017 Gdańsk: Tożsamościowe Obchody 334. Rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej

W sobotę 16 września w Gdańsku sympatycy nacjonalizmu i idei tożsamościowej wzięli udział w konferencji będącej częścią Tożsamościowych Obchodów Wiktorii Wiedeńskiej, zorganizowanej pod patronatem i transmitowanej przez Xportal.pl.

Dyskusję poprowadził Alexander Koss, działacz z Gdańska znany ze swych starań na rzecz zachowania polskości Wileńszczyzny i represji, jakie na niego za to spadły. Jako pierwszy zabrał głos Ronald Lasecki, redaktor Xportal.pl, założyciel think-tanku Cytadela, rozwijający ideę tożsamościową. W wypowiedzi wstępnej odniósł się on do znaczenia Wiktorii Wiedeńskiej i paraleli, jakie można poprowadzić wobec sytuacji ówczesnej Europy z dniem dzisiejszym, a zwłaszcza trwającą inwazją imigrantów z krajów muzułmańskich.

Następnie głos oddano przedstawicielowi Wspólnoty Kaszubskiej, Adamowi Hebelowi. Jako przedstawiciel lokalnej, silnie zakorzenionej i właściwej dla Pomorza tożsamości kaszubskiej kolega Adam przedstawił jej krótki zarys historyczny oraz rozwój tożsamości regionalnej, trwający na tych ziemiach mimo zalewu germańszczyzny. Opisał także rzeczowo stosunek Kaszubów do Polski i polskości, podkreślając z jednej strony brak jakichkolwiek roszczeń separatystycznych, a z drugiej potrzebę wspólnego przeciwstawienia się zalewowi liberalizmu, który Kaszubów chciałby wykorzystać jako jedną z „mniejszości” służących rozbijaniu państwa i narodu, na co nie ma zgody ze strony tego etnosu.

Jako trzeci wypowiadał się Marcin Skalski, prowadzący program „Nasze Ziemie Wschodnie” w Mediach Narodowych, specjalizujący się w tematyce polityki wschodniej, który w swoim odczycie przedstawił w skrócie spektrum wariantów tożsamości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Kresów Wschodnich oraz stosunku do państwa rosyjskiego, jak i relacji ze światem Orientu i europejskim Oświeceniem.

W dalszej kolejności głos zabrał Michał Prokopowicz, wieloletni aktywista Organizacji Falangi i jeden z twórców Xportalu. Swe wystąpienie poświęcił określeniu wzajemnego stosunku idei tożsamościowej i polskiego nacjonalizmu jako odnoszących się do wpisania istoty ludzkiej w całościowy program „zakorzenienia człowieka” oraz mitu politycznego współczesnego ruchu tożsamościowego, który powinien posiadać aspekt misyjny zdolny do mobilizowania ludzi młodych do podejmowania zgodnych z ideą wyborów życiowych.

Po przerwie głos oddano znowu Ronaldowi Laseckiemu, który przedstawił erudycyjny wywód na temat zarówno znaczenia Wiktorii Wiedeńskiej jak i współczesnej myśli tożsamościowej, do którego wysłuchania w całości zachęcamy.

Następnie głos oddano publiczności zebranej w liczbie blisko czterdziestu osób, której przedstawiciele zadali prelegentom szereg pytań. Wśród nich warto odnotować obecność i wkład redaktora naczelnego czasopisma „Szturm”, Michała Walkowskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli obecni na konferencji i przyczyniają się do rozwoju idei tożsamościowej w Polsce.

Premiera Xradio.pl!

Z okazji 11 września przedstawiamy nasz nowy projekt: radykalne i bezkompromisowe Xradio.pl!
Zachęcamy do odsłuchu i dzielenia się wrażeniami.

[FILM] Anty-Antifa

12 VIII A.D. 2017 Bydgoszcz: Narodowy radykalizm przeciwko imigracji

12 sierpnia  w Bydgoszczy odbył się „Marsz przeciwko imigrantom i polityce Bruskiego”, który został zorganizowany przez Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolską oraz Organizację Falanga. Około 50 nacjonalistów zebrało się pod Teatrem Polskim przed godziną 15. Po krótkim wstępie i przemowie ze strony organizatora marsz ruszył ulicami miasta. W czasie przemarszu uczestnicy głośno wyrażali swój sprzeciw wobec pomysłu prezydenta miasta odnośnie przyjmowania uchodźców. Podkreślono również, że Bydgoszcz należy do nacjonalistów. Podczas marszu nie doszło do żadnych incydentów, a mieszkańcy miasta często zatrzymywali się, aby wyrazić wsparcie dla naszej idei. Pochód zakończył się na Starym Rynku, gdzie wygłoszono przemówienia, które Serdeczne pozdrowienia składamy bydgoskiemu oddziałowi Obozu Narodowo-Radykalnego, bydgoskiemu kołu Młodzieży Wszechpolskiej oraz Narodowej Bydgoszczy. Wczorajszy marsz pokazał, że nacjonaliści z różnych organizacji potrafią stanąć ramię w ramię w walce o wspólny cel – Wielką Polskę Narodową. Czołem!

29 VII A.D. 2017 Kraków: „Totalna mobilizacja przeciwko totalnej opozycji”

W sobotę 29 lipca przedstawiciele krakowskiego środowiska Organizacji Falanga i Redakcji Xportal.pl wzięli udział w demonstracji zorganizowanej na Rynku przez Korporację Akademicką Akropolia Cracoviensis oraz Ruch Narodowy przeciwko finansowanej z zagranicy tzw. „totalnej opozycji” liberałów.

Przemawiający przedstawili w skrócie kalendarium wydarzeń ostatnich dni, ze szczególnym uwzględnieniem nacisków „organizacji pozarządowych” w rodzaju Fundacji Otwarty Dialog oraz instytucji międzynarodowych i diaspory ukraińskiej na Państwo Polskie. Dystansując się od niektórych niekorzystnych dla Polski posunięć demoliberalnej ekipy Prawa i Sprawiedliwości (ku niezadowoleniu obecnych na demonstracji przedstawicieli „Klubu Gazety Polskiej”), podkreślono konieczność współpracy wszystkich środowisk narodowych w celu zwalczania liberalnej aksjologii i prób organizowania „polskiego majdanu”, zawierając je w prostym sloganie: „SOROS WON Z POLSKICH STRON”.

Lokalnie i radykalnie

 

9 VII A.D. 2017 Warszawa: Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa Polaków na Kresach

9 lipca 2017 delegacja Organizacji Falanga i Redakcji Xportal.pl wzięła udział w społecznych Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich. Uroczystości zostały zorganizowane w Warszawie przez środowiska narodowe i kresowe.

Społeczne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich rozpoczęły się w południe 9 lipca przed Grobem Nieznanego Żołnierza w asyście pododdziału reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Zgromadzeni na uroczystościach oddawali hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Polakach w latach 1939-1947. Wydarzenie związane jest z Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa, który jest obchodzony 11 lipca, w tym roku po raz pierwszy oficjalnie.

Organizatorem Obchodów jest Komitet Honorowy Obchodów z ks.Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim jako Przewodniczącym oraz dr Lucyną Kulińską, Stanisławem Srokowskim i Witoldem Listowskim jako wiceprzewodniczącymi. W skład Komitetu wchodzi m.in. Redaktor Naczelny Xportal.pl i Przywódca Falangi, Bartosz Bekier oraz kierownictwo Obozu Narodowo-Radykalnego i Młodzieży Wszechpolskiej. Jak poinformował w przeddzień uroczystości ks. Isakowicz-Zaleski, prezydent Andrzej Duda odmówił objęcia patronatem ogólnopolskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa.

Uroczystości rozpoczęły się od zaśpiewania hymnu państwowego i uroczystej zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wysłuchano także okolicznościowych przemówień. Zgromadzeni, po Apelu Pamięci, wraz z udziałem Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, wyruszyli z Placu Piłsudskiego do Katedry Polowej Wojska Polskiego, gdzie odbyła się Msza św. sprawowana w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. O godzinie 15:30 rozpoczął się koncert w wykonaniu Chóru Echo Kresów, pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego przy Placu Krasińskich.

Społeczne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich przyciągnęły wiele środowisk narodowych i kresowych. Podczas przemarszu warszawiacy spontanicznie dołączali do pochodu i powtarzali skandowane hasła.


8 VII A.D. 2017 Bydgoszcz: Falangiści na proteście przeciwko nachodźcom i KODomitom

8 lipca bydgoscy falangiści wzięli udział w manifestacji zorganizowanej przez Młodzież Wszechpolską przeciwko prezydentom 11 miast Polski, w tym Bydgoszczy, którzy zadeklarowali przyjęcie imigrantów bez pytania mieszkańców o zgodę.

Manifestacja była również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec prezydentury Rafała Bruskiego. Przez ostatnie lata jego rządów upadł w Bydgoszczy sport, dokonano podwyżek za czynsze oraz upolitycznono miejskie spółki. Tego samego dnia swoją kontrę zorganizowało również geriatryczne komando Komitetu Obrony Demokracji, jednak ich niezbyt energiczne przemówienia zostały bez problemu zagłuszone przez zebranych na Starym Rynku nacjonalistów.