Czarne Święta dla lichwiarzy – Akcja Raskolnikow

W nocy z 22 na 23 grudnia falangiści z całej Polski ruszyli na ulice swych miast by po raz kolejny bezpośrednią dywersją napsuć krwi lichwiarzom spod znaku „kredytów chwilówek„, nachalnie i cynicznie promowanych zwłaszcza przed Świętami Bożego Narodzenia. Podczas akcji witryny sześciu siedzib lichwiarskiego biznesu w Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy i Trójmieście zostały zaklejone wielkoformatowymi, czarnymi plakatami z hasłami „Akcja Raskolnikow” oraz „Niszczyć lichwę siekierami”. Pozyskano również pewną liczbę bannerów reklamujących „chwilówki”, które poddane falangistowskiemu recyklingowi będą miały jeszcze szansę zaprezentować światu diametralnie odmienny przekaz. Korzystając z okazji, plakaty z hasłami propagandowymi Organizacji Falanga i Xportal.pl („Falanga walczy!”, „Intifada – Izrael skona”, „Zastrzel telewizor, spal gazetę – czytaj Xportal.pl”) umieszczono także w pobliżu kilku ośrodków akademickich, gdzie poczekają na powrót studentów po przerwie świątecznej.

Od pewnego czasu można zaobserwować ograniczanie zasięgu lichwiarskiej reklamy, pojawiają się także doniesienia o spadku popularności tej formy drenażu portfeli najbiedniejszych Polaków. Oznacza to, że tym bardziej należy wzmóc wysiłki w ramach Akcji Raskolnikow, do czego zachęcamy wszystkie antybanksterskie i antykapitalistyczne środowiska.


11 XI A.D. 2017 Warszawa: Falanga i Xportal.pl na Marszu Niepodległości

W Narodowe Święto Niepodległości aktywiści i sympatycy Falangi oraz Xportalu po raz kolejny wzięli udział w zorganizowanym w Warszawie Marszu Niepodległości. Szpaler trzydziestu czarnych flag z symboliką Xportalu i Falangi oraz bezkompromisowe slogany jak zawsze wzbudziły duże zainteresowanie.

Falangistowska kolumna przeszła w niewielkiej odległości od czoła Marszu Niepodległości, eksponując hasła nacjonalistyczne, antyatlantyckie, antysyjonistyczne i antyliberalne. Nie mogło zabraknąć okrzyków „Raz mieczem, raz młotem w NATOwską hołotę”, „A na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści”, „Polski przemysł w polskich rękach – praca w Polsce dla Polaków” czy „Znajdzie się kij na banderowski ryj”.

Do zwartego szyku ustawionego za banerem „Stop NATO – Xportal.pl” dołączyła także grupa autonomicznych nacjonalistów pod flagą z Toporłem, którym dziękujemy za pomoc w eksponowaniu klasycznego transparentu z napisem „Żadnych wojen za Izrael!”. Do zobaczenia za rok!

 

 


———————————————————————————————-

BONUS:

„Polska wolna od p**alstwa i liberalizmu” – transparent o takiej treści, ozdobiony podartymi zdobycznymi flagami Sodomy i Imperium Zła, zawisł w poranek 11 listopada na kładce nad Wisłą pomiędzy Podgórzem a Kazimierzem, w pobliżu miejsca zbiórki planowanej demonstracji (((totalnej opozycji))).

13 X A.D. 2017 Kraków: Protest przeciw wizycie ukraińskiego rewizjonisty

13 października Międzynarodowe Centrum Kultury działające w Krakowie zorganizowało dyskusję panelową „Pamięć dziedziców dawnej Rzeczypospolitej – wspólna czy skonfliktowana?” Jednym z panelistów zaproszonych przez organizatorów był Jarosław Hrycak, ukraiński historyk znany w Polsce z głoszenia tez, które nie tylko rozmijają się z prawdą historyczną, ale również godzą w poczucie honoru narodowego Polaków. Ponieważ MCK otrzymuje na swoją działalność pieniądze publiczne, udostępnianie przez nie trybuny dla tego rodzaju poglądów nie mogło nie spotkać się z reakcją Dzielnicy Małopolskiej organizacji Falanga.

Falangiści ustawili się przed wejściem do Centrum i rozdawali osobom zamierzającym wziąć udział w spotkaniu lub odwiedzającym MCK ulotki z informacją o tym, jakie poglądy głosi zaproszony przez nie prelegent. Znalazło się na niej również ostrzeżenie przed nadskakiwaniem stronie ukraińskiej w polityce zagranicznej oraz falangistowska refleksja nad tym, jakie miejsce przedrozbiorowa Rzeczpospolita powinna zajmować w myśleniu politycznym współczesnych Polaków.

Po pewnym czasie dało się zauważyć rosnące zainteresowanie akcją – z budynku zaczęły wychodzić na zewnątrz osoby, które same prosiły nas o ulotki. Nasza obecność spotkała się również z nerwową reakcją władz Międzynarodowego Centrum Kultury, jednak ich pogróżki zostały zignorowane. Ulotki trafiły w ręce około stu osób, wśród nich również samego Jarosława Hrycaka.16 IX A.D. 2017 Gdańsk: Tożsamościowe Obchody 334. Rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej

W sobotę 16 września w Gdańsku sympatycy nacjonalizmu i idei tożsamościowej wzięli udział w konferencji będącej częścią Tożsamościowych Obchodów Wiktorii Wiedeńskiej, zorganizowanej pod patronatem i transmitowanej przez Xportal.pl.

Dyskusję poprowadził Alexander Koss, działacz z Gdańska znany ze swych starań na rzecz zachowania polskości Wileńszczyzny i represji, jakie na niego za to spadły. Jako pierwszy zabrał głos Ronald Lasecki, redaktor Xportal.pl, założyciel think-tanku Cytadela, rozwijający ideę tożsamościową. W wypowiedzi wstępnej odniósł się on do znaczenia Wiktorii Wiedeńskiej i paraleli, jakie można poprowadzić wobec sytuacji ówczesnej Europy z dniem dzisiejszym, a zwłaszcza trwającą inwazją imigrantów z krajów muzułmańskich.

Następnie głos oddano przedstawicielowi Wspólnoty Kaszubskiej, Adamowi Hebelowi. Jako przedstawiciel lokalnej, silnie zakorzenionej i właściwej dla Pomorza tożsamości kaszubskiej kolega Adam przedstawił jej krótki zarys historyczny oraz rozwój tożsamości regionalnej, trwający na tych ziemiach mimo zalewu germańszczyzny. Opisał także rzeczowo stosunek Kaszubów do Polski i polskości, podkreślając z jednej strony brak jakichkolwiek roszczeń separatystycznych, a z drugiej potrzebę wspólnego przeciwstawienia się zalewowi liberalizmu, który Kaszubów chciałby wykorzystać jako jedną z „mniejszości” służących rozbijaniu państwa i narodu, na co nie ma zgody ze strony tego etnosu.

Jako trzeci wypowiadał się Marcin Skalski, prowadzący program „Nasze Ziemie Wschodnie” w Mediach Narodowych, specjalizujący się w tematyce polityki wschodniej, który w swoim odczycie przedstawił w skrócie spektrum wariantów tożsamości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Kresów Wschodnich oraz stosunku do państwa rosyjskiego, jak i relacji ze światem Orientu i europejskim Oświeceniem.

W dalszej kolejności głos zabrał Michał Prokopowicz, wieloletni aktywista Organizacji Falangi i jeden z twórców Xportalu. Swe wystąpienie poświęcił określeniu wzajemnego stosunku idei tożsamościowej i polskiego nacjonalizmu jako odnoszących się do wpisania istoty ludzkiej w całościowy program „zakorzenienia człowieka” oraz mitu politycznego współczesnego ruchu tożsamościowego, który powinien posiadać aspekt misyjny zdolny do mobilizowania ludzi młodych do podejmowania zgodnych z ideą wyborów życiowych.

Po przerwie głos oddano znowu Ronaldowi Laseckiemu, który przedstawił erudycyjny wywód na temat zarówno znaczenia Wiktorii Wiedeńskiej jak i współczesnej myśli tożsamościowej, do którego wysłuchania w całości zachęcamy.

Następnie głos oddano publiczności zebranej w liczbie blisko czterdziestu osób, której przedstawiciele zadali prelegentom szereg pytań. Wśród nich warto odnotować obecność i wkład redaktora naczelnego czasopisma „Szturm”, Michała Walkowskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli obecni na konferencji i przyczyniają się do rozwoju idei tożsamościowej w Polsce.

Premiera Xradio.pl!

Z okazji 11 września przedstawiamy nasz nowy projekt: radykalne i bezkompromisowe Xradio.pl!
Zachęcamy do odsłuchu i dzielenia się wrażeniami.

[FILM] Anty-Antifa

12 VIII A.D. 2017 Bydgoszcz: Narodowy radykalizm przeciwko imigracji

12 sierpnia  w Bydgoszczy odbył się „Marsz przeciwko imigrantom i polityce Bruskiego”, który został zorganizowany przez Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolską oraz Organizację Falanga. Około 50 nacjonalistów zebrało się pod Teatrem Polskim przed godziną 15. Po krótkim wstępie i przemowie ze strony organizatora marsz ruszył ulicami miasta. W czasie przemarszu uczestnicy głośno wyrażali swój sprzeciw wobec pomysłu prezydenta miasta odnośnie przyjmowania uchodźców. Podkreślono również, że Bydgoszcz należy do nacjonalistów. Podczas marszu nie doszło do żadnych incydentów, a mieszkańcy miasta często zatrzymywali się, aby wyrazić wsparcie dla naszej idei. Pochód zakończył się na Starym Rynku, gdzie wygłoszono przemówienia, które Serdeczne pozdrowienia składamy bydgoskiemu oddziałowi Obozu Narodowo-Radykalnego, bydgoskiemu kołu Młodzieży Wszechpolskiej oraz Narodowej Bydgoszczy. Wczorajszy marsz pokazał, że nacjonaliści z różnych organizacji potrafią stanąć ramię w ramię w walce o wspólny cel – Wielką Polskę Narodową. Czołem!

29 VII A.D. 2017 Kraków: „Totalna mobilizacja przeciwko totalnej opozycji”

W sobotę 29 lipca przedstawiciele krakowskiego środowiska Organizacji Falanga i Redakcji Xportal.pl wzięli udział w demonstracji zorganizowanej na Rynku przez Korporację Akademicką Akropolia Cracoviensis oraz Ruch Narodowy przeciwko finansowanej z zagranicy tzw. „totalnej opozycji” liberałów.

Przemawiający przedstawili w skrócie kalendarium wydarzeń ostatnich dni, ze szczególnym uwzględnieniem nacisków „organizacji pozarządowych” w rodzaju Fundacji Otwarty Dialog oraz instytucji międzynarodowych i diaspory ukraińskiej na Państwo Polskie. Dystansując się od niektórych niekorzystnych dla Polski posunięć demoliberalnej ekipy Prawa i Sprawiedliwości (ku niezadowoleniu obecnych na demonstracji przedstawicieli „Klubu Gazety Polskiej”), podkreślono konieczność współpracy wszystkich środowisk narodowych w celu zwalczania liberalnej aksjologii i prób organizowania „polskiego majdanu”, zawierając je w prostym sloganie: „SOROS WON Z POLSKICH STRON”.

Lokalnie i radykalnie

 

9 VII A.D. 2017 Warszawa: Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa Polaków na Kresach

9 lipca 2017 delegacja Organizacji Falanga i Redakcji Xportal.pl wzięła udział w społecznych Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich. Uroczystości zostały zorganizowane w Warszawie przez środowiska narodowe i kresowe.

Społeczne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich rozpoczęły się w południe 9 lipca przed Grobem Nieznanego Żołnierza w asyście pododdziału reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Zgromadzeni na uroczystościach oddawali hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Polakach w latach 1939-1947. Wydarzenie związane jest z Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa, który jest obchodzony 11 lipca, w tym roku po raz pierwszy oficjalnie.

Organizatorem Obchodów jest Komitet Honorowy Obchodów z ks.Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim jako Przewodniczącym oraz dr Lucyną Kulińską, Stanisławem Srokowskim i Witoldem Listowskim jako wiceprzewodniczącymi. W skład Komitetu wchodzi m.in. Redaktor Naczelny Xportal.pl i Przywódca Falangi, Bartosz Bekier oraz kierownictwo Obozu Narodowo-Radykalnego i Młodzieży Wszechpolskiej. Jak poinformował w przeddzień uroczystości ks. Isakowicz-Zaleski, prezydent Andrzej Duda odmówił objęcia patronatem ogólnopolskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa.

Uroczystości rozpoczęły się od zaśpiewania hymnu państwowego i uroczystej zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wysłuchano także okolicznościowych przemówień. Zgromadzeni, po Apelu Pamięci, wraz z udziałem Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, wyruszyli z Placu Piłsudskiego do Katedry Polowej Wojska Polskiego, gdzie odbyła się Msza św. sprawowana w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. O godzinie 15:30 rozpoczął się koncert w wykonaniu Chóru Echo Kresów, pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego przy Placu Krasińskich.

Społeczne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich przyciągnęły wiele środowisk narodowych i kresowych. Podczas przemarszu warszawiacy spontanicznie dołączali do pochodu i powtarzali skandowane hasła.