Wyprawa członków i sympatyków Dzielnicy Mazowieckiej Falangi do Atomowej Kwatery Dowodzenia – Wojskowego Centrum Dowodzenia PRL

INDUSTRIAL

Wyprawa członków i sympatyków Dzielnicy Mazowieckiej Falangi do Atomowej Kwatery Dowodzenia – Wojskowego Centrum Dowodzenia PRL

26 marca marca 2009 r. członkowie i sympatycy Dzielnicy Mazowieckiej Falangi udali się na wyprawę do położonego w podwarszawskiej Puszczy Kampinoskiej opuszczonego wojskowego kompleksu Atomowej Kwatery Dowodzenia – Wojskowego Centrum Dowodzenia PRL. Uczestnicy wyprawy zwiedzili trzy tworzące były obiekt 7215 budynki: halę o powierzchni około 2 tys. metrów kwadratowych oraz dwa połączone podziemnymi korytarzami budynki zamaskowane na powierzchni odpowiednio jako stacja meteo i koszary. Pierwszy z budynków okazał się być trzykondygnacyjnym podziemnym schronem odpornym na atak nuklearny, drugi – dwukondygnacyjnym budynkiem pomocniczym. W podziemiach schronu znaleziono wygłuszoną salę taktyczną, zaś w piwnicach pod budynkiem koszar siłownię z silnikami Diesla, pompami i hydroforami. Zwiedzane budynki oraz ich podziemia zostały stosownie oznaczone symboliką Falangi, w tym napisami Christus Rex, Europa vincit omnia ! oraz Polska, Młodość, Rewolucja ! Ilustrację wyprawy stanowi załączony do niniejszej relacji materiał zdjęciowy.

Atomowa Kwatera Dowodzenia – Wojskowe Centrum Dowodzenia PRL, znane też pod nazwą obiektu 7215 było budowane począwszy od kwietnia 1962 r. do połowy lat 80-tych na okoliczność ewentualnego konfliktu nuklearnego. Budowy nigdy nie ukończono, choć obiekt jeszcze w 2003 r. podłączony był do łączy wojskowych, zaś przed 1989 r. wizytowali go gen. Wojciech Jaruzelski i sowiecki marszałek Wiktor Kulikow. Mimo to Atomowa Kwatera Dowodzenia nigdy nie została włączona do polskiego systemu obronnego, prawdopodobnie dlatego, że nie udało się jej dostatecznie skutecznie zamaskować przed satelitami szpiegowskimi. W 2004 r. resort obrony zwrócił Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu jedenaście hektarów terenów przejętych wcześniej na potrzeby budowy obiektu i utrzymania jego istnienia w tajemnicy. Od tego czasu Centrum stale niszczeje, zaś jego wyposażenie jest rozkradane przez szabrowników.