15 III A.D. 2014: Falangiści na spotkaniu w ambasadzie Syrii

1464134_752312601445753_1778061588_n

15 marca 2014 roku, w trzecią rocznicę rozpoczęcia się wojny w Syrii, przedstawiciele oraz sympatycy Organizacji Falanga i Redakcji Xportal.pl wzięli udział w okolicznościowym spotkaniu zorganizowanym w ambasadzie Syryjskiej Republiki Arabskiej w Warszawie.

Oprócz polskich nacjonalistów, od samego początku wspierających walkę syryjskiego narodu z najemnikami Arabii Saudyjskiej, USA i Izraela, w spotkaniu wzięli także Syryjczycy mieszkający i studiujący w Polsce, zrzeszeni w stowarzyszeniach studenckich.

Spotkanie rozpoczęło się od minuty ciszy ku czci poległych w walce bohaterów: żołnierzy Syryjskiej Armii Arabskiej, ludowych oddziałów Armii Obrony Narodowej i Hezbollahu oraz pomordowanych przez terrorystów cywili. Jako pierwszy wystąpił pełniący obowiązki ambasadora Syryjskiej Republiki Arabskiej w Polsce dr Idris Mayya. W swym przemówieniu podkreślił on, że obecna sytuacja polityczna i militarna w Syrii już w tej chwili może nazywana być zwycięstwem: jego kraj skutecznie oparł się sterowanej i finansowanej z zagranicy próbie przewrotu i pomimo ogromu zniszczeń w przyszłości zajmie ważne miejsce wśród państw opierających się terrorowi syjonistycznego globalizmu.

Następnie głos zabrał dr Nabil Al-Malazi, który w swym wystąpieniu podkreślił podobieństwo genezy sytuacji w Syrii do ostatnich wydarzeń na Ukrainie: protesty przeradzające się w krwawe rozruchy pod wpływem wsparcia i motywacji płynących z Zachodu.

Jako ostatni przemawiał przewodniczący Falangi, Bartosz Bekier, który zapewnił o bezwarunkowym wsparciu narodowej Syrii przez polskich narodowych rewolucjonistów z racji wspólnych celów strategicznych: zakończeniu globalnej hegemonii USA. Wszyscy zgromadzeni wyrazili nadzieję, że za rok podobne spotkanie będzie mogło odbyć się w odbudowującej się po wojennym koszmarze Syrii.

W trakcie luźniejszych rozmów z syryjskimi studentami polscy nacjonaliści zgodzili się co do konieczności zwalczania wpływów zarówno globalizmu jak i sekciarskich ruchów fundamentalistycznych wewnątrz islamu, takich jak wahhabizm.

1920012_752312324779114_867805723_n

 

1979660_752311854779161_626785573_n

1 III A.D. 2014 Olsztyn: Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1888439_588878681202309_495619979_n

1 marca 2014 roku ulicami Olsztyna po raz drugi przeszedł organizowany przez lokalnych działaczy Organizacji Falanga „Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Uroczystość zgromadziła ok. 300 osób, które przemaszerowały ulicami Olsztyna pod flagami narodowymi oraz z nacjonalistycznym symbolem ręki z mieczem. Hasłem przewodnim umieszczonym na okolicznościowym transparencie było „Żołnierze Wyklęci – zdradzeni przez Londyn i Waszyngton”. Akcję przypomnienia o historycznych realiach wsparły lokalne media oraz środowiska kibicowskie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

1011074_588878661202311_1574392571_n

1796441_588878671202310_1021082597_n

7-9 II A.D. 2014 Saragossa: IV Dni Antyglobalizmu

MSR

W dniach 7-9 lutego delegacja Falangi wzięła udział w organizowanych przez hiszpańskich towarzyszy z Movimiento Social Republicano IV Dniach Antyglobalizmu w Saragossie. Podczas cyklu konferencji organizowanych przez hiszpańskich narodowych rewolucjonistów dla publiczności zgromadzonej w nowym lokalu partyjnym w Saragossie przemawiali m.in. teoretycy myśli narodowo-rewolucyjnej i syndykalistycznej, autorzy książek poświęconych antyglobalizmowi, przedstawiciel nurtu tożsamościowego ekologizmu oraz reprezentant Syryjskiej Partii Socjal-Nacjonalistycznej.

W sobotę, w kulminacyjnym punkcie konferencji, wystąpił przedstawiciel Falangi, przybliżając zgromadzonym pięcioletnią historię i dotychczasowy dorobek Organizacji polskich narodowych rewolucjonistów, akcentując jednocześnie potrzebę ścisłej kooperacji podobnych ruchów w całej Europie przeciwko neokonserwatystom, liberałom i syjonistom ukrywającym się za maską „patriotyzmu”. Ze strony licznie zgromadzonych słuchaczy padły pytania dotyczące m.in. sytuacji politycznej w Polsce, falangistowskiej misji obserwacyjnej na Ukrainie, oraz akcji i działań podejmowanych przez Falangę, na które udzielono wyczerpujących odpowiedzi.

Podczas przerw między prelekcjami polscy nacjonaliści i ich towarzysze walki z MSR szeroko dyskutowali kwestie współczesnej walki przeciwko systemowi demoliberalnemu, a także na temat ideowych podstaw jej prowadzenia. Żarliwe oddanie idei, poświęcenie aktywizmowi i doskonała organizacja przyjaciół z MSR z pewnością staną się ważnym punktem odniesienia dla falangistów w perspektywie dalszej współpracy.

1618177_549726281789951_1438930413_o

27 I A.D. 2014 Kraków: Przeciwko obradom Knessetu

3

Wczesnym wieczorem 27 stycznia kilkunastu falangistów z Krakowa przeprowadziło akcję sprzeciwu wobec obecności parlamentarzystów tworu syjonistycznego w Polsce. Małopolscy aktywiści Organizacji Falanga stawili się pod jednym z hoteli w pobliżu Mostu Grunwaldzkiego, w którym miało odbyć się posiedzenie członków Knesetu z polskimi parlamentarzystami oraz przedstawicielami mediów. Informacje te okazały się trafne: w trakcie demonstracji pod hotel zajechały cztery autobusy wraz z obstawą, których pasażerowie przywitani zostali na ul. Monte Cassino 2 okolicznościowym transparentem z hasłem „Żadnych wojen za Izrael!” oraz gromkimi okrzykami skandowanymi przez polskich nacjonalistów.

Osią protestu był sprzeciw wobec wciągania Państwa Polskiego w zbrodniczą politykę syjonistów prowadzoną w okupowanej Palestynie i względem innych państw regionu, na szkodę bliskowschodnich chrześcijan. Alternatywa została wyrażona hasłem „Teheran – Warszawa, wspólna sprawa!”, szeroko rozwiniętym w przemówieniu wygłoszonym przez dr. Adama Danka.

Pospiesznemu rozładunkowi izraelskich parlamentarzystów z autobusów towarzyszyły także okrzyki przypominające im, że od sprawiedliwej kary za zbrodnie popełniane przez nich na Bliskim Wschodzie nie uciekną: „Intifada!” oraz „Hezbollah!”. Te dwa słowa utożsamiane na całym świecie z antysyjonistycznym ruchem oporu skierowały na demonstrujących uwagę ekip telewizyjnych, które także wypakowały się z autobusów i żwawo podbiegły do falangistów, którzy z rozczarowaniem stwierdzili, że są to niemal wyłącznie przedstawiciele mediów izraelskich. Nie chcąc pozwolić, aby bariera językowa uniemożliwiła zrozumienie i dialog, dokonano krótkiej rekapitulacji przedstawionych tez i haseł w języku angielskim. Nie ma i nie będzie zgody na to, by w Polsce obradowały parlamenty obcych państw – bandyckich czy jakichkolwiek innych.

8
5

22 I A.D. 2014 W rocznicę mordu na Bohdanie Piaseckim

??????????

22 stycznia 2014 roku członkowie i sympatycy Organizacji Falanga spotkali się w miejscu zamordowania syna przywódcy przedwojennego Ruchu Narodowo-Radykalnego, Bolesława Piaseckiego. Pamięć zamordowanego chłopca uczczono okolicznościowymi przemówieniami i zapaleniem zniczy przy Jego portrecie. Imię „Bohdan Piasecki” odbiło się echem głośnych okrzyków podczas apelu. Falangiści wystawili wartę honorową przed wejściem do kamienicy, gdzie 8 grudnia 1958 roku odnaleziono ciało chłopca. Na uroczystościach stawiły się również delegacje NOP oraz OMP wraz ze swymi sztandarami.

Zapis przemówienia wygłoszonego przez Ronalda Laseckiego udostępniony został na Xportal.pl.

??????????
??????????

4

11 XII A.D. 2013 Warszawa: Współpraca polsko-syryjska

1000124_10201089718551452_877136972_n

W dniu 11 grudnia doszło do spotkania przewodniczącego Falangi Bartosza Bekiera z szefem syryjskiej misji dyplomatycznej w Polsce, Idrisem Mayya. Pełniący obowiązki ambasadora dr Mayya podziękował Organizacji Falanga za dotychczasowe wsparcie i zaangażowanie na rzecz współpracy polsko-syryjskiej, natomiast przewodniczący Falangi zapewnił o dalszych wysiłkach, jakie będą podejmowane w celu przybliżania Polakom prawdy na temat prawdziwego charakteru wojny w Syrii. Bartosz Bekier podkreślił także solidarność obozu tożsamościowców z narodem syryjskim oraz wyraził nadzieję na jak najszybsze zakończenie konfliktu. Omówione zostały kolejne wspólne projekty i przedsięwzięcia, których realizacja jest obecnie na etapie przygotowań. Ambasador udzielił także wyczerpującego wywiadu dla naszego zespołu redakcyjnego – rozmowa ta w całości ukaże się w ramach wydawnictwa książkowego, zaś jej fragmenty opublikowaliśmy na łamach Xportal.pl.

Asad A1

11 XI A.D. 2013 Kraków: Falanga na Marszu Wolnej Polski

11 listopada 2013 roku wraz z dwoma tysiącami uczestników blisko setka falangistów z całego kraju wzięła udział w „Marszu Wolnej Polski” w Krakowie, organizowanym przez Narodowe Odrodzenie Polski. Głośno wykrzykiwane hasła takie jak Ani Unia, ani NATO, Polska tylko dla Polaków, Żadnych wojen za Izrael czy Praca w Polsce dla Polaków nie pozostawiały wątpliwości co do tego, jak niepodległość postrzegają narodowi rewolucjoniści. Oprócz radykalnych haseł uwagę zwracała znakomita organizacja i zdyscyplinowanie uczestników marszu, nawet w obliczu bezpośredniego kontaktu z otoczoną szczelnym kordonem Policji pseudopatriotyczną manifestacją jednej z systemowych partii.

Gościem Organizacji Falanga i Redakcji Xportal.pl była delegacja Brytyjskiej Partii Narodowej (British National Party) wraz z jej przewodniczącym, europarlamentarzystą Nickiem Griffinem. W trakcie weekendu poprzedzającego 11 listopada brytyjscy nacjonaliści zwiedzili Warszawę i Kraków, w trakcie rozmów z falangistami poznając historię i kulturę naszego kraju a także przyczyny współczesnej masowej emigracji Polaków na Wyspy Brytyjskie, przeciwdziałanie której jest warunkiem zachowania tożsamości obu narodów i obowiązkiem nacjonalistów.

W swym przemówieniu na zakończenie „Marszu Wolnej Polski” Nick Griffin podkreślił między innymi, że odrzucając szowinizmy i historyczne resentymenty nacjonaliści z całej Europy powinni budować wzajemne kontakty, jednocząc się przeciwko zagrażającemu wszystkim wspólnemu wrogowi – liberalnej hegemonii. Następnie przemawiał Przywódca Falangi, przypominając o naszych zamordowanych towarzyszach walki z greckiego Złotego Świtu oraz o prawdziwym obliczu wspólnego wroga wszystkich europejskich narodów. Pełny zapis jego przemówienia prezentujemy poniżej. Dziękujemy organizatorom i wszystkim uczestnikom – do zobaczenia za rok!

15 IX A.D. 2013 Warszawa: Marsz nacjonalistów

 

praga1

15 września 2013 roku, na manifestacji organizowanej przez Narodowe Odrodzenie Polski w Warszawie stawiła się także delegacja członków i sympatyków Organizacji Falanga. Liczący kilkaset osób pochód nacjonalistów wyruszył o godzinie 18 z Placu Szembeka na warszawskiej Pradze.

Osią pochodu stała się flaga narodowa dwudziestometrowej długości, otoczona transparentami i flagami obu uczestniczących w marszu organizacji nacjonalistycznych. Jak zawsze bezkompromisowe hasła skandowane w trakcie pochodu dotyczyły zarówno warstwy historycznej – upamiętnienia sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku i zaboru ziem wschodnich – jak i współczesnej tematyki geopolitycznej i społecznej, jakże aktualnej we wstrząsanej protestami stolicy. Donośne okrzyki „Praca w Polsce dla Polaków!”, „Niepodległość nie na sprzedaż!”, „Ani Unia, ani NATO, Polska tylko dla Polaków!” wzbudziły żywe zainteresowanie mieszkańców Pragi, którzy licznie wylegli z kamienic by obserwować przemarsz polskich nacjonalistów.

1000354_517837168300915_1317470600_n

971970_517837201634245_1347146523_n

970465_517837051634260_615519328_n
praga2

1236298_517837068300925_1016659632_n

6 IX A.D. 2013: Manifestacja poparcia dla Walczącej Syrii przed ambasadą USA w Warszawie

1235930_517461481663031_971317498_n

6 września 2013 roku pod ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie odbyła się współorganizowana przez syryjską społeczność w Polsce i Samoobronę manifestacja przeciwko planowanej agresji USA na Syrię. Licznie zgromadzeni uczestnicy przybyli na miejsce z transparentami wyrażającymi sprzeciw dla wojen w imię interesów USA i Izraela oraz flagami Walczącej Syrii i organizacyjnymi, wśród których nie zabrakło także flag Organizacji Falanga i Xportal.pl. Co znamienne, wśród demonstrujących byli obecni przedstawiciele polskich nurtów politycznych klasyfikowanych przez liberałów zarówno jako „skrajnie prawicowe” jak i „skrajnie lewicowe”, ramię w ramię sprzeciwiający się kolejnej sprowokowanej przez USA wojnie w imię demokracji i praw człowieka.

1239618_10201007573283770_1965117449_n

Na początku głos zabrał reprezentujący syryjską społeczność w Polsce  Nabil al-Malazi, podkreślając fałsz oskarżeń o użycie broni chemicznej. Przypomniał on także prawdziwy charakter zbrojnych band opozycji, które obecnie składają się niemal wyłącznie z wahabitów z obcych państw. Pan Malazi szeroko nakreślił też aktualną sytuację w Syrii. Następnie przemawiał Mateusz Piskorski, podkreślając konieczność sprzeciwu wobec imperialistycznej polityki USA i zapewniając o dalszej pracy na rzecz głoszenia prawdy o wydarzeniach w Syrii. Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy Samoobrony, stwierdził, iż należy dążyć do pokoju w wielobiegunowym świecie, gdzie ma miejsce równowaga między wieloma mocarstwami zamiast pozwalać na istnienie jednego supermocarstwa, które samozwańczo uznaje się za światowego żandarma.

1233528_655597507783930_1644715357_n

Zapis przemówienia Przywódcy Falangi, Bartosza Bekiera, prezentujemy poniżej:

 

Szanowni Zebrani. Na początku swojego wystąpienia mam do Państwa ogromną prośbę. Oddajmy wspólnie hołd wszystkim syryjskim żołnierzom, którzy oddają dziś swe życie za ojczyznę!

Cześć i chwała bohaterom!

Głośno pozdrówmy również symbol syryjskiego oporu przeciwko burzy sterowanej z Rijadu, Waszyngtonu i Tel Awiwu!

Baszar Al-Asad!

Szanowni Państwo. Znajdująca się za Oceanem światowa krynica praw człowieka i demokracji ma w zwyczaju pouczać nas, Europejczyków i resztę globu, czym jest wolność. Amerykańska wolność odznacza się swego rodzaju manicheizmem – kto jest jej wyznawcą i akceptuje cały bagaż amerykańskich wartości (American way of life), takich jak liberalna demokracja, kapitalizm, kilka generacji praw człowieka, znajduje się w obozie dobrych, w wolnym świecie. Do Osi Zła zaliczane są natomiast państwa potencjalnie groźne dla światowego pokoju i stabilności.

Tyle amerykańskiej propagandy. Jak wygląda rzeczywistość? W ciągu zaledwie dwóch ostatnich dekad to Stany Zjednoczone zasłynęły całym szeregiem bezprawnych inwazji i bombardowań. Wystarczy wymienić uderzenia na Serbów w Bośni i na Jugosławię, dwa uderzenia na Irak, inwazję na Afganistan i zbombardowanie Libii. W wyniku bezpośrednich działań wojsk amerykańskich w ciągu ostatnich 20 lat zginęło kilkaset tys. ludzi. Jeśli pod uwagę weźmiemy destabilizację wywołaną przez te operacje, to bilans ofiar w samym tylko Iraku przekroczył milion osób! Gdy do bilansu dodamy skutki wojen prowadzonych przez Izrael, naczynie połączone z USA, to liczba ofiar zbliży się do kilku milionów.

Amerykańskie zbrodnie należy rozpatrywać także przez pryzmat działań amerykańskich sojuszników. W przypadku Izraela istnieje jednak pewna niejasność – czy Izrael jest największym sojusznikiem Ameryki, czy też Ameryka jest największym wasalem Izraela? Bez względu na odpowiedź, należy podkreślić, że ten krwawy tandem nie ma absolutnie żadnych praw, by pouczać kogokolwiek na temat wolności i pokoju.

A jednak i tym razem historia się powtarza. Spotykamy się tu dzisiaj, ponieważ nieopodal wybrzeży kolejnego suwerennego kraju zacumowało kilkaset ton czystej demokracji. I znów słyszymy o zbrodniach „krwawego reżymu”, o użyciu środków masowego rażenia, o konieczności interwencji. W amerykańskiej nomenklaturze „krwawy reżym” jest tym bardziej krwawy, im bardziej niewygodny dla szeroko rozumianej i luźno interpretowanej amerykańskiej i izraelskiej racji stanu. Gdy opada wojenny kurz okazuje się zazwyczaj, że „środki masowego rażenia” nie były zagrożeniem, lecz pretekstem, a „krwawy reżym” był niczym w porównaniu do chaosu rzeczywistości powojennej. To, co jest realne, to natomiast realizacja założeń amerykańskiej i izraelskiej hegemonii na Bliskim Wschodzie.

USA – imperium zła!

Dla Ameryki Syria to jedynie atrakcyjne pole na szachownicy. Znajdująca się u zbiegu trzech kontynentów Syria jest geopolitycznym sworzniem usytuowanym w centrum Bliskiego Wschodu, który umożliwia łatwy dostęp do Palestyny, Azji Mniejszej i tzw. Żyznego Półksiężyca. Zdobycie tego pola jest kluczowe dla interesów Ameryki, Półwyspu Arabskiego i bezpieczeństwa Izraela. Sprzeciwiamy się amerykańskiej hegemonii światowej, politycznej, militarnej i kulturowej, ponieważ jesteśmy zwolennikami Wielkiej Polski i Europy. Dlatego powiedzmy głośno:

Żadnych wojen za Izrael!

Yankee go gome!

Damaszek – Warszawa, wspólna sprawa!

1233490_655597697783911_1758878664_n

Sierpień A.D. 2013: Zjazd Falangi

Na początku sierpnia 2013 roku wszyscy koordynatorzy struktur terenowych Organizacji Falanga a także członkowie Redakcji Xportal.pl spotkali się w jednej z podwarszawskich miejscowości, by wziąć udział w Zjeździe Falangi. Przywódca Falangi rozpoczął spotkanie podsumowując ostatnie akcje Organizacji przeprowadzone w trakcie bieżącego, piątego roku jej działalności (w tym Misję do Syrii), podkreślając, że działalność narodowo-rewolucyjną należy opierać na fundamencie dyscypliny i poświęcenia. Następnie Bartosz Bekier przedstawił wytyczne dotyczące działalności w najbliższym kwartale oraz odebrał sprawozdania od koordynatorów istniejących wcześniej oraz nowopowołanych struktur Organizacji. Część oficjalną zakończono gromkim odśpiewaniem „Hymnu Młodych”.

Następnie towarzysze wspólnej walki mieli okazję, by wymienić doświadczenia, udzielić sobie rad oraz wskazówek dotyczących działalności. Dyskusje na tematy ideowe i organizacyjne przeciągnęły się do samego rana.

zjazd2