11.XI A.D. 2014, Kraków: Żądamy niepodległości!

English version for our comrades overseas.

11 listopada w Krakowie członkowie i sympatycy Organizacji Falanga oraz Redakcji Xportal.pl, przedstawiciele innych radykalnych organizacji politycznych (zarówno „prawicowych” jak i „lewicowych”) oraz osoby niezrzeszone, stawili się pod konsulatem USA na ul. Stolarskiej 9 w ramach wiecu „W Święto Niepodległości – żądamy niepodległości!„. Wśród licznych flag narodowych i organizacyjnych uwagę zwracały dwa duże banery ze stylizowanymi napisami „Stop NATO” oraz transparent z hasłem „Żadnych wojen za Izrael – opór trwa„, wokół którego zaprezentowano flagi podmiotów walczących o swą suwerenność, budzących nienawiść globalistów: Syrii, Hezbollahu i Wenezueli, oraz barwy używane przez noworosyjskich powstańców. Podczas otwarcia zgromadzenia blisko stu zebranym osobom przedstawiono jego główne założenie: nie walkę z nieistniejącym „faszyzmem” czy nieistniejącą „komuną”, ale wspólny, głośny i wyraźny sprzeciw wobec dominujących dziś: liberalizmu, kapitalizmu i jankeskiego imperializmu. W sytuacji, w jakiej znalazło się obecnie Państwo Polskie: ekonomicznej zależności i kolonizacji przez globalny kapitał, wyprzedaży majątku narodowego, kulturowej amerykanizacji oraz ewidentnej niesamodzielności politycznej, zamiast zadowalania się miękkim patriotyzmem głównego nurtu znów należy walczyć o odzyskanie niepodległości w każdym możliwym aspekcie.

10405442_1491206331153355_6339981172982366658_n
DSCF0338-1024x768

Po krótkiej chwili od rozpoczęcia przemówień w rękach zebranych pojawiły się płonące pochodnie, a na bruk poleciały flagi Unii Europejskiej i NATO. Ulicą Stolarską raz po raz wstrząsały okrzyki: „Narodowa i społeczna rewolucja!„, „Bez NATO, bez wojen, jesteśmy za pokojem!„, „USA – imperium zła!„, „Polski przemysł w polskich rękach – praca w Polsce dla Polaków!„, „Ani Unia, ani NATO, Polska tylko dla Polaków„, „Żądamy, żądamy niepodległości!„. W kulminacyjnym momencie wiecu, gdy przypomniano zbrodnie liberalnego, neokolonialnego systemu wobec Narodu Polskiego – skutkujące bezprecedensowym w historii Polski czasu pokoju wyniszczeniem demograficznym oraz zagrożeniem podstaw tożsamości – flagi euroatlantyckich okupantów Polski zapłonęły żywym ogniem.

10628402_1491206337820021_4874951322569016116_n
10302098_1491206347820020_4586372364352787615_n

Następnie zgromadzeni przeformowali się i przy okrzykach „Silne Państwo – wielka Ojczyzna!” ruszyli w dół ulicy Grodzkiej, na końcu której, pod Wawelem, miała miejsce skandaliczna impreza zorganizowana przez środowiska neokonserwatywne i pseudo-patriotyczne: odznaczenie redaktora naczelnego „Gazety Polskiej”, Tomasza Sakiewicza, medalem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (sic!). Narodowi rewolucjoniści natychmiast rozpoczęli protest, swymi okrzykami skutecznie zagłuszając przemawiających członków sekty smoleńskiej. Skandowano między innymi: „Wołyń zawsze pamiętamy, banderowcom żyć nie damy!„, „Stepan Bandera, pachołek Hitlera!„, „Raz mieczem, raz młotem w NATO-wską hołotę!„, „Nie macie monopolu na patriotyzm!„, „Już dość partyjnych kłamstw!„, „Weźcie wreszcie przykład z Węgier!” czy „Myślcie po polsku, nie po jankesku!„. Odgrodzeni kordonem policjantów członkowie „partii amerykańskiej” zareagowali zgodnie ze swą pokrętną logiką, krzycząc ze sceny coś o „pachołkach Rosji” i „prowokacji zielonych ludzików”. Próbowali także przedstawiać swój partyjny zlot jako „patriotyczne święto”. Co bardziej krewcy wyznawcy polityki waszyngtońskiej próbowali przedostawać się przez kordon i podejmować dyskusję z narodowo-rewolucyjną młodzieżą. Wśród histerycznych pokrzykiwań z ich strony dało się słyszeć powtarzane „kogo wy popieracie?!”, na co natychmiast odpowiedziano gromkim „Assad – Chavez – Łukaszenka!” oraz „Bolesław Piasecki!„. Widząc nieprzewidziany i niekorzystny dla siebie rozwój sytuacji, organizatorzy pseudo-patriotycznej hucpy szybko wycofali się ze sceny, pozostawiając swoich osieroconych zwolenników, ponaglanych do rozejścia się okrzykami „Polska młodzież was rozliczy!” oraz „Polska to my, a nie Kaczor i jego psy!„.

Gdy ostatni zwolennicy atlantyzmu rozeszli się, narodowi rewolucjoniści zakończyli swe wystąpienie, po raz kolejny udowadniając, że radykalizm i skuteczność politycznej akcji wynika przede wszystkim z obranych celów i zdyscyplinowania aktywistów.

W imieniu Organizacji Falanga i Redakcji Xportal.pl serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym organizacjom i osobom oraz zachęcamy do dalszej współpracy!

DSCF0341
DSCF0343
DSCF0359

We demand independence!

On 11th November in Kraków members and supporters of Falanga and Xportal.pl, representatives of other radical political organizations (both “Right” and “Left-Wing” ) arrived at the American consulate on Stolarska street starting the manifestation “On Independence Day We Demand Independence!”. Among many national and organizational flags stood out banners with slogans “Stop NATO” and “No wars for Israel – resistance continues” surrounded by flags of movements and nations fighting for their independence and hated by globalists: Syria, Hezbollah, Venezuela and flags used by independence movement in Novorossia. Nearly one hundred participants heard the main idea of the demonstration: not a struggle against nonexistent “communism” or “fascism” but loud, clear and joint objection to problems of our times: liberalism, capitalism and American imperialism. Today, because of present situation of Polish state: economical dependency, colonization by foreign capital, selling out national assets, americanization of culture and lack of political sovereignty, we cannot be content with “soft” mainstream patriotism, but we need once again to fight for regaining independence in all possible aspects.

After the speeches were started, the participants lit torches and flags of NATO and European Union flew on the ground. The street echoed with shouts “National and social revolution”, “No NATO, no wars – we want peace”, USA – evil empire”, „Polish industry in Polish hands – Work in Poland for the Poles” “Neither EU, nor NATO – Poland only for the Poles”, “We demand independence”. After recalling the crimes of liberal, neocolonial system against Polish nation – now affected with demographical destruction and with foundations of it’s identity threatened, the flags of Euro-Atlantic oppressors of Poland were burned.

After a change of formation, the participants chanting “Strong state – great Fatherland!” went along the streets to the place where neoconservative pseudo-patriots were celebrating the fact that one of their leaders – journalist Tomasz Sakiewicz – has been given a medal by Ukrainian Security Service. The national revolutionaries immediately started their protest, effectively silencing the cultists of Smolensk plane crash. Slogans like “We remember Volhynia” “We’ll not let banderists live” “Stepan Bandera – Hitler’s puppet” “With hammer and sword strike the NATO scum” “You don’t have monopoly for patriotism”, “Think like Poles, not like Yankees”.

As expected the pro-American mob shouted something about “servants of Russia” and “provocations of Putin’s green men”. They also tried to present their political sabbath as a “patriotic celebration” and histerically asked the national revolutionaries “who do you support?!”. The simple answer came immediately: “Assad – Chavez- Lukashenko!” Seeing the surprising development, the pseudo-patriots swiftly left the stage, and their dumbfounded followers were urged to leave the streets with our shouts “Polish youth will judge you!” and “Poland is us, not Kaczynski and his dogs!”.

When the last supporters of atlantism dispersed, we have finished our manifestation once again proving, that radicalism and effective actions spring from setting proper goals and having well-disciplined activists.

On behalf of Falanga and Xportal.pl we want to thank all organizations and individuals who took part in our manifestation, and we encourage them to continue this cooperation.

W Święto Niepodległości żądamy Niepodległości!

11.XI

11 listopada w Krakowie pod Konsulatem Generalnym USA (i sąsiadującym z nim konsulatem Republiki Federalnej Niemiec) głośno wyrazimy swój sprzeciw wobec braku suwerenności Państwa Polskiego wynikającego z obecności w naszym kraju struktur bloku euroatlantyckiego: Unii Europejskiej i NATO.

 Zażądamy natychmiastowego wycofania wszystkich obcych wojsk, zwłaszcza amerykańskich, z terytorium naszego kraju. Sprzeciwimy się ekonomicznej i kulturowej okupacji, realnie grożącej wyniszczeniem Narodu. Zagrozimy rychłym rozliczeniem liberalnej dyktaturze banksterów i złodziejskich łże-elit.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich środowisk i ruchów rewolucyjnych, antyglobalistycznych, antyimperialistycznych, robotniczych i nacjonalistycznych, którzy tak jak my rozumieją, że walka o nową przyszłość zaczyna się dziś!

Wszystkich chcących zabrać głos podczas naszego wiecu, i/lub zaprezentować własne transparenty i flagi, prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorem pod adresem mailowym: xportal.pl@gmail.com

 

14 V A.D. 2014 Falanga na Uniwersytecie Warszawskim

14 maja 2014 r. koordynator Dzielnicy Mazowieckiej organizacji Falanga wygłosił prelekcję w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach zajęć na temat ideologii ruchów społecznych. Przedstawiona została w zarysie doktryna i inspiracje ideowe organizacji.

Podkreślono stanowczy sprzeciw Falangi wobec zjawiska degeneracji myśli narodowej poprzez łączenie jej z ideami określanymi jako „konserwatywno-liberalne”, które występuje w niektórych środowiskach określających się jako nacjonalistyczne. Zamiast tego zaproponowano fuzję idei narodowej i państwowej (statokratyzm). Za niedopuszczalne uznano jakiekolwiek kompromisy z liberalizmem na wszelkich płaszczyznach jako prowadzące w dłuższej perspektywie do przyjęcia liberalnego paradygmatu myślenia o rzeczywistości.

Uwypuklona została awangardowa rola organizacji w kształtowaniu dyskursu nacjonalistycznego i ogólnie antysystemowego w Polsce. Jako przykłady podano choćby poruszenie takich kwestii jak niesprawiedliwość systemu kapitalistycznego, problem globalnej hegemonii USA i związanej z nią uniformizującej lokalne tożsamości globalizacją i bezwarunkowe wsparcie dla wszystkich przeciwników „pax americana„, zwłaszcza walczącej Syrii. Szerzej omówiono też wizytę członków organizacji Falanga w tym kraju jako rezultatu chęci zapoznania się z faktyczną sytuacją w państwie syryjskim oraz dokonania próby obalenia medialnych kłamstw dotyczących wojny w Syrii. Później omówiono ostatnie inicjatywy organizacji.

Na zakończenie uczestnicy zajęć przeszli do zadawania pytań, na które udzielono wyczerpujących odpowiedzi.

wlepka2

1 V A.D. 2014 Nowa Huta: Narodowe Święto Pracy

1maj2
1 maja 2014 roku krakowscy działacze Organizacji Falanga oraz ich goście spotkali się pod bramą krakowskiej Huty Stali na pierwszomajowym wiecu. Hasłem przewodnim demonstracji stał się slogan „Polski przemysł w polskich rękach – praca w Polsce dla Polaków!”, wypisany na okolicznościowym transparencie w otoczeniu symboliki narodowo-rewolucyjnej.

Jako pierwszy głos zabrał dr Adam Danek, w przygotowanym wystąpieniu (którego zapis dostępny jest tutaj) przybliżając zgromadzonym losy krakowskiej Huty Stali, będące jednym z przykładów szkodliwości trwającego od 25 lat programu prywatyzacyjnego. Jako konieczny warunek stworzenia silnego Państwa i zapewnienia dobrobytu Narodowi wymieniono konieczność renacjonalizacji i odbudowy kluczowych sektorów przemysłu ciężkiego.

Następnie wystąpił jeden z działaczy małopolskiej Falangi, podkreślając unikatowość postulatu nacjonalizacji niektórych gałęzi polskiej gospodarki, wysuwanego przez narodowych rewolucjonistów, na tle programów systemowych partii politycznych, od ćwierć wieku koordynujących rozkradanie naszego kraju.

Zgromadzeni na wiecu młodzi aktywiści skandowali hasła związane z ideologią Narodowego Państwa Pracy, takie jak „Liberalizm musi odejść!” czy „Praca w Polsce dla Polaków!”.

1maj1

plakaty2 (2)

24 III A.D. 2014 Paczka dla serbskiego bohatera

Serbia-Flag-Wallpaper

W 15. rocznicę rozpoczęcia nalotów bombowych NATO na Jugosławię falangiści przeprowadzili akcję wsparcia dla przeniesionego kilka dni temu do polskiego więzienia, skazanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za domniemane „zbrodnie wojenne”, serbskiego generała Radislava Krsticia. Z prywatnych środków członków Organizacji Falanga w wysokości kilkuset złotych opłacono zakup kilkudziesięciu artykułów spożywczych (m.in. papierosów, herbaty, kawy, słodyczy, owoców), higienicznych (m.in. przyborów do golenia) i papierniczych (m.in. brulionów, długopisów, kopert i znaczków pocztowych), które zostaną dostarczone do celi w której przetrzymywany jest generał Krstić.

Ten symboliczny gest wsparcia ze strony narodowych rewolucjonistów jest jednocześnie powitaniem Serba na polskiej, słowiańskiej ziemi, pod wieloma względami podobnej do jego ojczyzny za którą dzielnie walczył. Wierzymy, że po licznych upokorzeniach, jakich doznał serbski bohater od czasu bezprawnego uprowadzenia przez brytyjskich i amerykańskich komandosów: sprawowanego nad nim niesprawiedliwego i politycznego procesu, urągającego jego godności i zagrażającego jego zdrowiu pobytu w koszmarnych warunkach więzienia w Scheveningen, wreszcie zamachów na jego życie w brytyjskich więzieniach, nareszcie znalazł się on nie tylko bliżej swojego kraju i kultury, ale także o krok od wolności.

Wszystkie osoby i organizacje zainteresowane włączeniem się w akcję poparcia dla generała Krsticia prosimy o kontakt pod adresem mailowym: xportal.pl@gmail.com

DSC_0528

15 III A.D. 2014: Falangiści na spotkaniu w ambasadzie Syrii

1464134_752312601445753_1778061588_n

15 marca 2014 roku, w trzecią rocznicę rozpoczęcia się wojny w Syrii, przedstawiciele oraz sympatycy Organizacji Falanga i Redakcji Xportal.pl wzięli udział w okolicznościowym spotkaniu zorganizowanym w ambasadzie Syryjskiej Republiki Arabskiej w Warszawie.

Oprócz polskich nacjonalistów, od samego początku wspierających walkę syryjskiego narodu z najemnikami Arabii Saudyjskiej, USA i Izraela, w spotkaniu wzięli także Syryjczycy mieszkający i studiujący w Polsce, zrzeszeni w stowarzyszeniach studenckich.

Spotkanie rozpoczęło się od minuty ciszy ku czci poległych w walce bohaterów: żołnierzy Syryjskiej Armii Arabskiej, ludowych oddziałów Armii Obrony Narodowej i Hezbollahu oraz pomordowanych przez terrorystów cywili. Jako pierwszy wystąpił pełniący obowiązki ambasadora Syryjskiej Republiki Arabskiej w Polsce dr Idris Mayya. W swym przemówieniu podkreślił on, że obecna sytuacja polityczna i militarna w Syrii już w tej chwili może nazywana być zwycięstwem: jego kraj skutecznie oparł się sterowanej i finansowanej z zagranicy próbie przewrotu i pomimo ogromu zniszczeń w przyszłości zajmie ważne miejsce wśród państw opierających się terrorowi syjonistycznego globalizmu.

Następnie głos zabrał dr Nabil Al-Malazi, który w swym wystąpieniu podkreślił podobieństwo genezy sytuacji w Syrii do ostatnich wydarzeń na Ukrainie: protesty przeradzające się w krwawe rozruchy pod wpływem wsparcia i motywacji płynących z Zachodu.

Jako ostatni przemawiał przewodniczący Falangi, Bartosz Bekier, który zapewnił o bezwarunkowym wsparciu narodowej Syrii przez polskich narodowych rewolucjonistów z racji wspólnych celów strategicznych: zakończeniu globalnej hegemonii USA. Wszyscy zgromadzeni wyrazili nadzieję, że za rok podobne spotkanie będzie mogło odbyć się w odbudowującej się po wojennym koszmarze Syrii.

W trakcie luźniejszych rozmów z syryjskimi studentami polscy nacjonaliści zgodzili się co do konieczności zwalczania wpływów zarówno globalizmu jak i sekciarskich ruchów fundamentalistycznych wewnątrz islamu, takich jak wahhabizm.

1920012_752312324779114_867805723_n

 

1979660_752311854779161_626785573_n

1 III A.D. 2014 Olsztyn: Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1888439_588878681202309_495619979_n

1 marca 2014 roku ulicami Olsztyna po raz drugi przeszedł organizowany przez lokalnych działaczy Organizacji Falanga „Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Uroczystość zgromadziła ok. 300 osób, które przemaszerowały ulicami Olsztyna pod flagami narodowymi oraz z nacjonalistycznym symbolem ręki z mieczem. Hasłem przewodnim umieszczonym na okolicznościowym transparencie było „Żołnierze Wyklęci – zdradzeni przez Londyn i Waszyngton”. Akcję przypomnienia o historycznych realiach wsparły lokalne media oraz środowiska kibicowskie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

1011074_588878661202311_1574392571_n

1796441_588878671202310_1021082597_n

7-9 II A.D. 2014 Saragossa: IV Dni Antyglobalizmu

MSR

W dniach 7-9 lutego delegacja Falangi wzięła udział w organizowanych przez hiszpańskich towarzyszy z Movimiento Social Republicano IV Dniach Antyglobalizmu w Saragossie. Podczas cyklu konferencji organizowanych przez hiszpańskich narodowych rewolucjonistów dla publiczności zgromadzonej w nowym lokalu partyjnym w Saragossie przemawiali m.in. teoretycy myśli narodowo-rewolucyjnej i syndykalistycznej, autorzy książek poświęconych antyglobalizmowi, przedstawiciel nurtu tożsamościowego ekologizmu oraz reprezentant Syryjskiej Partii Socjal-Nacjonalistycznej.

W sobotę, w kulminacyjnym punkcie konferencji, wystąpił przedstawiciel Falangi, przybliżając zgromadzonym pięcioletnią historię i dotychczasowy dorobek Organizacji polskich narodowych rewolucjonistów, akcentując jednocześnie potrzebę ścisłej kooperacji podobnych ruchów w całej Europie przeciwko neokonserwatystom, liberałom i syjonistom ukrywającym się za maską „patriotyzmu”. Ze strony licznie zgromadzonych słuchaczy padły pytania dotyczące m.in. sytuacji politycznej w Polsce, falangistowskiej misji obserwacyjnej na Ukrainie, oraz akcji i działań podejmowanych przez Falangę, na które udzielono wyczerpujących odpowiedzi.

Podczas przerw między prelekcjami polscy nacjonaliści i ich towarzysze walki z MSR szeroko dyskutowali kwestie współczesnej walki przeciwko systemowi demoliberalnemu, a także na temat ideowych podstaw jej prowadzenia. Żarliwe oddanie idei, poświęcenie aktywizmowi i doskonała organizacja przyjaciół z MSR z pewnością staną się ważnym punktem odniesienia dla falangistów w perspektywie dalszej współpracy.

1618177_549726281789951_1438930413_o

27 I A.D. 2014 Kraków: Przeciwko obradom Knessetu

3

Wczesnym wieczorem 27 stycznia kilkunastu falangistów z Krakowa przeprowadziło akcję sprzeciwu wobec obecności parlamentarzystów tworu syjonistycznego w Polsce. Małopolscy aktywiści Organizacji Falanga stawili się pod jednym z hoteli w pobliżu Mostu Grunwaldzkiego, w którym miało odbyć się posiedzenie członków Knesetu z polskimi parlamentarzystami oraz przedstawicielami mediów. Informacje te okazały się trafne: w trakcie demonstracji pod hotel zajechały cztery autobusy wraz z obstawą, których pasażerowie przywitani zostali na ul. Monte Cassino 2 okolicznościowym transparentem z hasłem „Żadnych wojen za Izrael!” oraz gromkimi okrzykami skandowanymi przez polskich nacjonalistów.

Osią protestu był sprzeciw wobec wciągania Państwa Polskiego w zbrodniczą politykę syjonistów prowadzoną w okupowanej Palestynie i względem innych państw regionu, na szkodę bliskowschodnich chrześcijan. Alternatywa została wyrażona hasłem „Teheran – Warszawa, wspólna sprawa!”, szeroko rozwiniętym w przemówieniu wygłoszonym przez dr. Adama Danka.

Pospiesznemu rozładunkowi izraelskich parlamentarzystów z autobusów towarzyszyły także okrzyki przypominające im, że od sprawiedliwej kary za zbrodnie popełniane przez nich na Bliskim Wschodzie nie uciekną: „Intifada!” oraz „Hezbollah!”. Te dwa słowa utożsamiane na całym świecie z antysyjonistycznym ruchem oporu skierowały na demonstrujących uwagę ekip telewizyjnych, które także wypakowały się z autobusów i żwawo podbiegły do falangistów, którzy z rozczarowaniem stwierdzili, że są to niemal wyłącznie przedstawiciele mediów izraelskich. Nie chcąc pozwolić, aby bariera językowa uniemożliwiła zrozumienie i dialog, dokonano krótkiej rekapitulacji przedstawionych tez i haseł w języku angielskim. Nie ma i nie będzie zgody na to, by w Polsce obradowały parlamenty obcych państw – bandyckich czy jakichkolwiek innych.

8
5

22 I A.D. 2014 W rocznicę mordu na Bohdanie Piaseckim

??????????

22 stycznia 2014 roku członkowie i sympatycy Organizacji Falanga spotkali się w miejscu zamordowania syna przywódcy przedwojennego Ruchu Narodowo-Radykalnego, Bolesława Piaseckiego. Pamięć zamordowanego chłopca uczczono okolicznościowymi przemówieniami i zapaleniem zniczy przy Jego portrecie. Imię „Bohdan Piasecki” odbiło się echem głośnych okrzyków podczas apelu. Falangiści wystawili wartę honorową przed wejściem do kamienicy, gdzie 8 grudnia 1958 roku odnaleziono ciało chłopca. Na uroczystościach stawiły się również delegacje NOP oraz OMP wraz ze swymi sztandarami.

Zapis przemówienia wygłoszonego przez Ronalda Laseckiego udostępniony został na Xportal.pl.

??????????
??????????

4