13 X A.D. 2017 Kraków: Protest przeciw wizycie ukraińskiego rewizjonisty

13 października Międzynarodowe Centrum Kultury działające w Krakowie zorganizowało dyskusję panelową „Pamięć dziedziców dawnej Rzeczypospolitej – wspólna czy skonfliktowana?” Jednym z panelistów zaproszonych przez organizatorów był Jarosław Hrycak, ukraiński historyk znany w Polsce z głoszenia tez, które nie tylko rozmijają się z prawdą historyczną, ale również godzą w poczucie honoru narodowego Polaków. Ponieważ MCK otrzymuje na swoją działalność pieniądze publiczne, udostępnianie przez nie trybuny dla tego rodzaju poglądów nie mogło nie spotkać się z reakcją Dzielnicy Małopolskiej organizacji Falanga.

Falangiści ustawili się przed wejściem do Centrum i rozdawali osobom zamierzającym wziąć udział w spotkaniu lub odwiedzającym MCK ulotki z informacją o tym, jakie poglądy głosi zaproszony przez nie prelegent. Znalazło się na niej również ostrzeżenie przed nadskakiwaniem stronie ukraińskiej w polityce zagranicznej oraz falangistowska refleksja nad tym, jakie miejsce przedrozbiorowa Rzeczpospolita powinna zajmować w myśleniu politycznym współczesnych Polaków.

Po pewnym czasie dało się zauważyć rosnące zainteresowanie akcją – z budynku zaczęły wychodzić na zewnątrz osoby, które same prosiły nas o ulotki. Nasza obecność spotkała się również z nerwową reakcją władz Międzynarodowego Centrum Kultury, jednak ich pogróżki zostały zignorowane. Ulotki trafiły w ręce około stu osób, wśród nich również samego Jarosława Hrycaka.