16 IX A.D. 2017 Gdańsk: Tożsamościowe Obchody 334. Rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej

W sobotę 16 września w Gdańsku sympatycy nacjonalizmu i idei tożsamościowej wzięli udział w konferencji będącej częścią Tożsamościowych Obchodów Wiktorii Wiedeńskiej, zorganizowanej pod patronatem i transmitowanej przez Xportal.pl.

Dyskusję poprowadził Alexander Koss, działacz z Gdańska znany ze swych starań na rzecz zachowania polskości Wileńszczyzny i represji, jakie na niego za to spadły. Jako pierwszy zabrał głos Ronald Lasecki, redaktor Xportal.pl, założyciel think-tanku Cytadela, rozwijający ideę tożsamościową. W wypowiedzi wstępnej odniósł się on do znaczenia Wiktorii Wiedeńskiej i paraleli, jakie można poprowadzić wobec sytuacji ówczesnej Europy z dniem dzisiejszym, a zwłaszcza trwającą inwazją imigrantów z krajów muzułmańskich.

Następnie głos oddano przedstawicielowi Wspólnoty Kaszubskiej, Adamowi Hebelowi. Jako przedstawiciel lokalnej, silnie zakorzenionej i właściwej dla Pomorza tożsamości kaszubskiej kolega Adam przedstawił jej krótki zarys historyczny oraz rozwój tożsamości regionalnej, trwający na tych ziemiach mimo zalewu germańszczyzny. Opisał także rzeczowo stosunek Kaszubów do Polski i polskości, podkreślając z jednej strony brak jakichkolwiek roszczeń separatystycznych, a z drugiej potrzebę wspólnego przeciwstawienia się zalewowi liberalizmu, który Kaszubów chciałby wykorzystać jako jedną z „mniejszości” służących rozbijaniu państwa i narodu, na co nie ma zgody ze strony tego etnosu.

Jako trzeci wypowiadał się Marcin Skalski, prowadzący program „Nasze Ziemie Wschodnie” w Mediach Narodowych, specjalizujący się w tematyce polityki wschodniej, który w swoim odczycie przedstawił w skrócie spektrum wariantów tożsamości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Kresów Wschodnich oraz stosunku do państwa rosyjskiego, jak i relacji ze światem Orientu i europejskim Oświeceniem.

W dalszej kolejności głos zabrał Michał Prokopowicz, wieloletni aktywista Organizacji Falangi i jeden z twórców Xportalu. Swe wystąpienie poświęcił określeniu wzajemnego stosunku idei tożsamościowej i polskiego nacjonalizmu jako odnoszących się do wpisania istoty ludzkiej w całościowy program „zakorzenienia człowieka” oraz mitu politycznego współczesnego ruchu tożsamościowego, który powinien posiadać aspekt misyjny zdolny do mobilizowania ludzi młodych do podejmowania zgodnych z ideą wyborów życiowych.

Po przerwie głos oddano znowu Ronaldowi Laseckiemu, który przedstawił erudycyjny wywód na temat zarówno znaczenia Wiktorii Wiedeńskiej jak i współczesnej myśli tożsamościowej, do którego wysłuchania w całości zachęcamy.

Następnie głos oddano publiczności zebranej w liczbie blisko czterdziestu osób, której przedstawiciele zadali prelegentom szereg pytań. Wśród nich warto odnotować obecność i wkład redaktora naczelnego czasopisma „Szturm”, Michała Walkowskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli obecni na konferencji i przyczyniają się do rozwoju idei tożsamościowej w Polsce.