29 VII A.D. 2017 Kraków: „Totalna mobilizacja przeciwko totalnej opozycji”

W sobotę 29 lipca przedstawiciele krakowskiego środowiska Organizacji Falanga i Redakcji Xportal.pl wzięli udział w demonstracji zorganizowanej na Rynku przez Korporację Akademicką Akropolia Cracoviensis oraz Ruch Narodowy przeciwko finansowanej z zagranicy tzw. „totalnej opozycji” liberałów.

Przemawiający przedstawili w skrócie kalendarium wydarzeń ostatnich dni, ze szczególnym uwzględnieniem nacisków „organizacji pozarządowych” w rodzaju Fundacji Otwarty Dialog oraz instytucji międzynarodowych i diaspory ukraińskiej na Państwo Polskie. Dystansując się od niektórych niekorzystnych dla Polski posunięć demoliberalnej ekipy Prawa i Sprawiedliwości (ku niezadowoleniu obecnych na demonstracji przedstawicieli „Klubu Gazety Polskiej”), podkreślono konieczność współpracy wszystkich środowisk narodowych w celu zwalczania liberalnej aksjologii i prób organizowania „polskiego majdanu”, zawierając je w prostym sloganie: „SOROS WON Z POLSKICH STRON”.