Archiwum Anno Domini: 2010

Życzenia


 

 

 

 

 
 

12 IX AD 2010: Rocznica Victorii Wiedeńskiej

12 września 2010 roku mazowiecka Falanga upamiętniła rocznicę Victorii Wiedeńskiej – triumfu oręża polskiego nad zagrażającymi Europie wojskami muzułmańskimi. Pod pomnikiem Jana III Sobieskiego okolicznościowe przemówienie wygłosił Przywódca Falangi, Bartosz Bekier, zwracając uwagę na potrzebę kultywowania zapomnianych rocznic przypominających Polakom o zamierzchłej wielkości swojego Narodu i budujących narodową dumę. Przy blasku pochodni oświetlającym sylwetkę polskiego monarchy gromiącego plugawą postać islamskiego najeźdźcy, falangiści oddali hołd bohaterom, których postawę należy postawić za wzór, szczególnie we współczesnym, europejskim kontekście.

 

 

 

 

22 VIII AD 2010: Falanga przeciwko NATO i amerykanizmowi


22 sierpnia A.D. 2010, na dwa dni przed rocznicą wejścia w życie Traktatu Waszyngtońskiego, który dał początek NATO (Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego), pod ambasadą amerykańską w Warszawie zebrali się falangiści i społeczni rewolucjoniści. Jankescy dyplomaci usłyszeli w swych pokojach donośny głos polskiego nacjonalizmu – zapowiedź integralnej narodowej rewolucji, która w przyszłości zmiecie będące narzędziem ich władzy NATO i wysługujących się im politycznych lokajów – kompradorską demoliberalną oligarchię, by dokonać restauracji prawowitego Ładu, w którym spełnieniu ulegnie historyczne i metafizyczne przeznaczenie Polski i pozostałych krajów Starego Świata.

 

Okolicznościowe przemówienia podczas demonstracji wygłosili Przywódca Falangi, Bartosz Bekier, Rzecznik Prasowy tej organizacji, Ronald Lasecki, a także Sekretarz zaproszonej grupy nacjonalistyczno-rewolucyjnej, Michał Rakulski. Przechodniom rozdano także ulotki sygnowane nazwą porozumienia obydwu grup – jest to pierwsza akcja „Zjednoczonego Frontu Narodowego”. Skandowane hasła, podobnie jak przemówienia i ulotki, wyrażały zdecydowany sprzeciw wobec uprzedmiotowienia Polski na arenie międzynarodowej i systematycznego osłabiania potencjału militarnego Ojczyzny. Na koniec zaś zebrani wykrzyknęli głośno „Wielka Polska – Narodowa !”, co dla Jankesów i ich klakierów niech stanie się ostrzeżeniem, iż polski nacjonalizm – wbrew poglądom lansowanym przez niektóre obecne w nim, a kolaborujące z Systemem środowiska – jest nurtem jednoznacznie antydemokratycznym, antyliberalnym i antyglobalistycznym. W stosunku do Stanów Zjednoczonych, NATO i tak zwanej „cywilizacji zachodniej”, polscy nacjonaliści są zaprzysięgłymi i nieprzejednanymi wrogami.

 

Polska! Młodość! Rewolucja!
Zapis wystąpienia Rzecznika Prasowego Falangi, kol. Ronalda Laseckiego, dostępny jest pod adresem:
http://falanga-blog.blogspot.com/2010/08/przemowienie-rzecznika-prasowego.html

 

17 VII AD 2010: Falanga NY na obchodach rocznicy Bitwy pod Grunwaldem


Falanga NY, na zaproszenie Pana Marka Wysockiego, wysłała koordynatora oddziału w roli swojego reprezentanta na obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Obchody odbyły się pod pomnikiem króla Władysława Jagiełły w Central Parku o godzinie 17:00 w dniu 17 lipca 2010 roku. Całość obchodów była w pełni zrealizowana z prywatnej inicjatywy finansowo-ideologicznej Pana Wysockiego jak i grupy innych niezrzeszonych polskich patriotów. Część oficjalna zawierała w sobie przedstawienie tła konfliktu historycznego pomiędzy Zakonem Krzyżackim a Rzeczpospolitą. Wspomniano także o odwiecznej walce pomiędzy słowiańską Polską a pangermanizmem niemieckim. Po wprowadzeniu historycznym odśpiewano hymn. Koordynator Falangi złożył organizacyjny wieniec pod pomnikiem zwycięskiego władcy. Obchody zgromadziły około 150 Polaków pamiętających o tej jakże ważnej dla dziejów naszej Ojczyzny (a także Europy) dacie.

 

5 VII AD 2010: Falanga Małopolska w 600. rocznicę Wiktorii Grunwaldzkiej


15 lipca 2010 roku, w 600. rocznicę zwycięstwa wojsk polsko-litewskich pod Grunwaldem, małopolscy falangiści udali się pod Pomnik Grunwaldzki, by u stóp monumentu postawionego „Praojcom na chwałę -Braciom na otuchę” złożyć bukiety białych i czerwonych róż oraz wysłuchać krótkiego przemówienia koordynatora Falangi Małopolskiej, Adama Danka. Przybliżył on zebranym geopolityczne tło konfliktu polsko-krzyżackiego, podkreślając negatywną rolę, jaką w historii naszego kraju odgrywał pruski ośrodek siły. Przypomniano również, że wiktoria grunwaldzka wpisuje się w pewien schemat zdecydowanych przewag militarnych, odnoszonych przez Polskę, które -niewykorzystanie właściwie- pociągały za sobą klęski polityczne. Na koniec zebrani odśpiewali „Rotę”, po raz pierwszy wykonaną w tym samym miejscu sto lat temu.

 

Antydemokratyczne plakaty na ulicach Krakowa 

W Krakowie, podczas międzynarodowych obchodów dziesięciolecia „Wspólnoty Demokracji” oraz w przededniu wyborów prezydenckich, w wielu miejscach można się było natknąć na plakaty z antydemokratycznymi hasłami…

 

 

 

 

18-20 VI AD 2010: Obóz sportowy na Słowacji


W dniach 18-21 czerwca delegacja Falangi wzięła udział w górskim obozie zorganizowanym przez zaprzyjaźnione ugrupowanie „Slovenska Pospolitost”. Długim i ciekawym dyskusjom na tematy metapolityczne, historyczne i związane z bieżącymi problemami, towarzyszyła koleżeńska rywalizacja w takich dyscyplinach jak strzelanie z broni krótkiej i długiej, czy bieg z obciążeniem. Nadarzyła się także okazja do wspólnego świętowania 15. rocznicy założenia organizacji Slovenska Pospolitost, oraz zaprzysiężenia nowego kierownika struktur SP na Orawie, a więc w regionie bezpośrednio przylegającym do Polski. Uroczystości odbyły się przy blasku pochodni i błękitnym ogniu flar (barwy SP) odpalonych przez falangistów. Zapomniane pieśni niosły się echem wśród prastarych, omszałych szczytów, przypominając o wspólnej legendzie, tożsamej dla wszystkich ludów indoeuropejskich – donośny dźwięk zaklinający insurekcję Ojczyzny ma przebudzić wojowników, którzy od wieków spoczywają w niedostępnych wnętrzach gór. Przywódca Falangi, Bartosz Bekier, wraz z przywódcą Slovenskej Pospolitosti, Ivanem Sykorą, wyrazili nadzieję, że głos wzywający Polskę, Słowację, oraz inne ziemie Europy do powstania z kolan, zostanie usłyszany budząc uśpione siły życiowe naszych narodów.

12 VI AD 2010: Falanga Małopolska: „Wyrwać chwasta z polskiej ziemi!”


12 czerwca 2010 roku Dzielnica Małopolska Falangi przy współudziale autonomicznych nacjonalistów z inicjatywy „Krzyk 14″ przeprowadziła antynarkotykową kontrmanifestację pod hasłem „Wyrwać chwasta z polskiej ziemi!”, będącą odpowiedzią na „marsz” zwolenników legalizacji marihuany.

 

Kilkudziesięciu nacjonalistów zebranych na Placu Matejki w Krakowie wysłuchało krótkiego przemówienia koordynatora Dzielnicy Małopolskiej Falangi, Adama Danka. W swym wystąpieniu przypomniał on o zgubnym wpływie narkotyków na całe społeczeństwa, lewackie wystąpienia mające na celu ich legalizacją nazywając antycywilizacyjnymi. Nieliczny (wbrew szumnym zapowiedziom) tłumek degeneratów powitany został okrzykami takimi jak „Polska tylko dla Polaków, nie dla ćpunów i lewaków!” czy „Sądzić, zamknąć, resocjalizować!”. Nieśmiałe i nieskoordynowane próby odkrzykiwania bzdetów w rodzaju „kto nie skacze jest faszystą” (sic!) były skutecznie zagłuszane przez narodowców. Również zwyczajowe próby werbalnej prowokacji ze strony przedstawicieli lewactwa okazały się bezowocne. W końcu marsz niedomytych zwolenników zielska powlókł się przez miasto, wciąż skandując swe jedno, smętne i ograne, hasło.

Tymczasem narodowcy w szybkim tempie obeszli degeneratów Plantami (na których poprzedniej nocy „niewidzialna ręka” porozwieszała falangistowskie plakaty), by ponownie stanąć twarzą w twarz z ćpunami, tym razem pod Krzyżem Katyńskim. Narkomani stracili zimną krew (a może byli na głodzie?), niecelnie rzucając w bekierowców butelką świeżej i bardzo smacznej wody mineralnej, by zaraz potem płaczliwie poskarżyć się policjantom na „mowę nienawiści” („Nasze ulice, wasze lecznice!”). Nacjonaliści doczekali rozwiązania ćpuńskiej manifestacji, wciąż zachęcając rozchodzących się blanciarzy do podjęcia stosownego leczenia. Pod Krzyżem Katyńskim rozbrzmiał „Hymn Młodych” i nie mniej głośny okrzyk „Czołem Wielkiej Polsce!”.

6 VI AD 2010: Falanga NY na Mszy dziękczynnej za beatyfikację ks. Popiełuszki


W dniu 6 czerwca roku 2010 o godzinie 11.30 czasu lokalnego członkowie nowojorskiego oddziału Falangi udali się na Mszę Św. do kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. Msza została poświęcona beatyfikowanemu ks. Popiełuszce (a także innym antykomunistom, którzy bronili Krzyża). Nawiązując do fragmentu z Pisma Świętego: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą [Mt 16, 18]„, podczas kazania wspomniano o tym, iż Kościoła Świętego nie zdołały przemóc ani nazizm, ani komunizm, udowadniając tym samym, iż istota Kościoła Rzymskokatolickiego jest wszechwieczna i niezniszczalna. Wspomniano także o potrzebie obrony Kościoła w dzisiejszych czasach, gdy ataki na Kościół Święty są coraz perfidniejsze i śmielsze. Po Mszy, falangiści skierowali się ku pomnikowi bł. ks. Jerzego Popiełuszki, pod którym oddano mu hołd poprzez symboliczne zapalenie znicza i minutę ciszy.

 
 

 

4-6 VI AD 2010: Falanga społecznie: Dni Bieżanowa

 

W pierwszy weekend czerwca małopolscy falangiści włączyli się w pomoc przy organizacji charytatywnego festynu „Dni Bieżanowa”, z którego cały dochód zostanie przekazany na poczet pomocy najuboższym i najbardziej dotkniętym przez powódź bieżanowskim rodzinom (m.in ufundowane zostaną wakacje dla najmłodszych ich członków). Narodowcy z Krakowa i okolic włączyli się w organizację imprezy na wielu poziomach. Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich przekazano zabawki o wartości prawie dwóch tysięcy złotych, które posłużyły jako fanty w loterii charytatywnej. Przez sobotę i niedzielę kilkunastu falangistów z Małopolski zakasując rękawy pracowało na zapleczu technicznym i przy zabezpieczeniu festynu. Dzielnica małopolska Falangi wciąż prowadzi zbiórkę pieniędzy, które przekazane zostaną na w/w cel (kontakt: falanga.malopolska@gmail .com).

 

Serdecznie dziękujemy Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bieżanowie oraz bieżanowskiemu Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich za umożliwienie włączenia się w pomoc.

Solidaryzm społeczny i praca u podstaw na rzecz Narodu nie mogą wyrodzić się w abstrakcyjne idee, lecz ożywione duchem Narodowego Radykalizmu winny stać się codziennością każdego, kto uważa się za patriotę i narodowca. Jak stwierdził Jan Mosdorf: „Student uciekający od pracy społecznej jest takim samym dezerterem jak poborowy uchylający się od wojska.”