W Święto Niepodległości żądamy Niepodległości!

11.XI

11 listopada w Krakowie pod Konsulatem Generalnym USA (i sąsiadującym z nim konsulatem Republiki Federalnej Niemiec) głośno wyrazimy swój sprzeciw wobec braku suwerenności Państwa Polskiego wynikającego z obecności w naszym kraju struktur bloku euroatlantyckiego: Unii Europejskiej i NATO.

 Zażądamy natychmiastowego wycofania wszystkich obcych wojsk, zwłaszcza amerykańskich, z terytorium naszego kraju. Sprzeciwimy się ekonomicznej i kulturowej okupacji, realnie grożącej wyniszczeniem Narodu. Zagrozimy rychłym rozliczeniem liberalnej dyktaturze banksterów i złodziejskich łże-elit.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich środowisk i ruchów rewolucyjnych, antyglobalistycznych, antyimperialistycznych, robotniczych i nacjonalistycznych, którzy tak jak my rozumieją, że walka o nową przyszłość zaczyna się dziś!

Wszystkich chcących zabrać głos podczas naszego wiecu, i/lub zaprezentować własne transparenty i flagi, prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorem pod adresem mailowym: xportal.pl@gmail.com