14 V A.D. 2014 Falanga na Uniwersytecie Warszawskim

14 maja 2014 r. koordynator Dzielnicy Mazowieckiej organizacji Falanga wygłosił prelekcję w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach zajęć na temat ideologii ruchów społecznych. Przedstawiona została w zarysie doktryna i inspiracje ideowe organizacji.

Podkreślono stanowczy sprzeciw Falangi wobec zjawiska degeneracji myśli narodowej poprzez łączenie jej z ideami określanymi jako „konserwatywno-liberalne”, które występuje w niektórych środowiskach określających się jako nacjonalistyczne. Zamiast tego zaproponowano fuzję idei narodowej i państwowej (statokratyzm). Za niedopuszczalne uznano jakiekolwiek kompromisy z liberalizmem na wszelkich płaszczyznach jako prowadzące w dłuższej perspektywie do przyjęcia liberalnego paradygmatu myślenia o rzeczywistości.

Uwypuklona została awangardowa rola organizacji w kształtowaniu dyskursu nacjonalistycznego i ogólnie antysystemowego w Polsce. Jako przykłady podano choćby poruszenie takich kwestii jak niesprawiedliwość systemu kapitalistycznego, problem globalnej hegemonii USA i związanej z nią uniformizującej lokalne tożsamości globalizacją i bezwarunkowe wsparcie dla wszystkich przeciwników „pax americana„, zwłaszcza walczącej Syrii. Szerzej omówiono też wizytę członków organizacji Falanga w tym kraju jako rezultatu chęci zapoznania się z faktyczną sytuacją w państwie syryjskim oraz dokonania próby obalenia medialnych kłamstw dotyczących wojny w Syrii. Później omówiono ostatnie inicjatywy organizacji.

Na zakończenie uczestnicy zajęć przeszli do zadawania pytań, na które udzielono wyczerpujących odpowiedzi.

wlepka2