1 V A.D. 2014 Nowa Huta: Narodowe Święto Pracy

1maj2
1 maja 2014 roku krakowscy działacze Organizacji Falanga oraz ich goście spotkali się pod bramą krakowskiej Huty Stali na pierwszomajowym wiecu. Hasłem przewodnim demonstracji stał się slogan „Polski przemysł w polskich rękach – praca w Polsce dla Polaków!”, wypisany na okolicznościowym transparencie w otoczeniu symboliki narodowo-rewolucyjnej.

Jako pierwszy głos zabrał dr Adam Danek, w przygotowanym wystąpieniu (którego zapis dostępny jest tutaj) przybliżając zgromadzonym losy krakowskiej Huty Stali, będące jednym z przykładów szkodliwości trwającego od 25 lat programu prywatyzacyjnego. Jako konieczny warunek stworzenia silnego Państwa i zapewnienia dobrobytu Narodowi wymieniono konieczność renacjonalizacji i odbudowy kluczowych sektorów przemysłu ciężkiego.

Następnie wystąpił jeden z działaczy małopolskiej Falangi, podkreślając unikatowość postulatu nacjonalizacji niektórych gałęzi polskiej gospodarki, wysuwanego przez narodowych rewolucjonistów, na tle programów systemowych partii politycznych, od ćwierć wieku koordynujących rozkradanie naszego kraju.

Zgromadzeni na wiecu młodzi aktywiści skandowali hasła związane z ideologią Narodowego Państwa Pracy, takie jak „Liberalizm musi odejść!” czy „Praca w Polsce dla Polaków!”.

1maj1

plakaty2 (2)