Sierpień A.D. 2013: Zjazd Falangi

Na początku sierpnia 2013 roku wszyscy koordynatorzy struktur terenowych Organizacji Falanga a także członkowie Redakcji Xportal.pl spotkali się w jednej z podwarszawskich miejscowości, by wziąć udział w Zjeździe Falangi. Przywódca Falangi rozpoczął spotkanie podsumowując ostatnie akcje Organizacji przeprowadzone w trakcie bieżącego, piątego roku jej działalności (w tym Misję do Syrii), podkreślając, że działalność narodowo-rewolucyjną należy opierać na fundamencie dyscypliny i poświęcenia. Następnie Bartosz Bekier przedstawił wytyczne dotyczące działalności w najbliższym kwartale oraz odebrał sprawozdania od koordynatorów istniejących wcześniej oraz nowopowołanych struktur Organizacji. Część oficjalną zakończono gromkim odśpiewaniem „Hymnu Młodych”.

Następnie towarzysze wspólnej walki mieli okazję, by wymienić doświadczenia, udzielić sobie rad oraz wskazówek dotyczących działalności. Dyskusje na tematy ideowe i organizacyjne przeciągnęły się do samego rana.

zjazd2