17 IV AD 2013: Ogólnopolska akcja poparcia dla Baszara al-Asada

17 kwietnia A.D. 2013 członkowie Falangi wzięli udział w obchodach rocznicy ogłoszenia niepodległości przez Syryjską Republikę Arabską. W oficjalnej części obchodów, które odbyły się w Warszawie, uczestnicy zorganizowanego przez Ambasadę Syrii i Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych spotkania wysłuchali przemówień syryjskich dyplomatów akredytowanych w Polsce oraz prezesa ECAG, dr. Mateusza Piskorskiego. Na spotkaniu obecni byli dziennikarze, przedstawiciele środowisk naukowych i politycznych.

Zarówno w przemówieniach w części oficjalnej, jak też w późniejszych rozmowach kuluarowych powracano do myśli o potrzebie integracji i współdziałania środowisk dążących do przełamania hegemonii zachodniego demoliberalizmu – zarówno w wymiarze wewnątrzkrajowym, jak i w ściśle z nim związanym wymiarze międzynarodowym. Jak podkreślali prelegenci, walka prowadzona przez władze Syrii przeciw sponsorowanym przez Zachód terrorystom i walka polskich środowisk dążących do przełamania hegemonii dyskursu liberalnego, to dwa fronty tej samej wojny, toczonej przeciw temu samemu wrogowi, choć z odmiennym natężeniem, na odmiennych płaszczyznach i przy użyciu odmiennych instrumentów. Zwycięstwem w tym konflikcie będzie zmiecenie prozachodnich rebeliantów w Syrii oraz zmiecenie demoliberalnej oligarchii polityczno-medialnej w Polsce.

Władze Syrii i polskie środowiska antyzachodnie i antyliberalne walczą po tej samej stronie linii frontu, w tym samym Globalnym Sojuszu Rewolucyjnym. Dlatego uczestnicy spotkania – integralna prawica, radykalna lewica, radykalne centrum, trzeciopozycjoniści, nonkonformistyczni dziennikarze, umiarkowana lewica i centrowi endecy, a także eksperci z zakresu geopolityki – zgodzili się co do potrzeby działania Europejskiego Frontu na rzecz Syrii, podejmującego aktywność w wymiarze międzynarodowym i integrującego środowiska przeciwne liberalnemu imperializmowi Zachodu. Pod szyldem tego właśnie Frontu, już po zakończeniu części oficjalnej obchodów, członkowie i sympatycy Falangi rozwiesili w miastach całej Polski plakaty z wyrazami poparcia dla prezydenta Baszara al-Assada i dla narodu syryjskiego, dziś będących na pierwszej linii walki przeciw globalizmowi.

Relacja filmowa:

Asad A2

Asad A1