13 VI AD 2011: Zielona Góra przeciwko promocji zboczeń


Przeciwstawiając się ofensywie promocji dewiacji mającej miejsce w ich rodzinnym mieście, zielonogórscy falangiści rozdali przechodniom 300 ulotek uzasadniających sprzeciw wobec homoseksualizmu w świetle doktryny rzymskiego katolicyzmu. Następnie falangiści udali się pod lokal, w którym zboczeńcy usiłowali udowadniać nielicznym zgromadzonym swą „normalność”. Obecni na miejscu funkcjonariusze Policji niestety uniemożliwili nawiązanie dialogu. Akcja spotkała się z życzliwym przyjęciem osób postronnych oraz zaowocowała kilkoma alarmistycznymi reportażami w regionalnych mediach.