Rocznica Aktu 5 Listopada

Przed nadchodzącą rocznicą wydania przez cesarzy Austro-Węgier i Niemiec w 1916 r. Aktu 5 Listopada, który rozpoczął proces odbudowy Państwa Polskiego po rozbiorach, Dzielnica Małopolska Falangi skierowała na ręce rezydujących w Krakowie Konsula Generalnego Austrii, Pana Christophe’a Ceski, oraz Konsula Generalnego Niemiec, Pana Heinza Petersa, list następującej treści: