15-16 X AD 2010: Rocznica śmierci gen. Kościuszki


W rocznicę śmierci gen. Tadeusza Kościuszki, członkowie mazowieckiej dzielnicy Falangi i OCG uczcili pamięć Naczelnika, spotykając się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, pod tablicą upamiętniającą powstańców. W swoim przemówieniu, rzecznik prasowy Falangi zwrócił uwagę na dorobek Kościuszki jako stratega, teoretyka i praktyka wojny partyzanckiej oraz wojny ludowej, a także organizatora systemu władzy dyktatury wojskowej. Przedstawiciel czerwonogwardzistów podkreślił z kolei zasługi Kościuszki jako patrioty, insurgenta i autora koncepcji sprzężenia walki o wyzwolenie narodowe z rozwiązaniem kwestii społecznej.

Dnia 15 października 2010 r. członkowie oddziału małopolskiego Falangi udali sie do podkrakowskich Proszowic w celu oddania hołdu Tadeuszowi Kościuszce. Przy pomniku Naczelnika Państwa zapłonęły znicze, falangiści odśpiewali Hymn Młodych. Poniżej treść okolicznościowej przemowy koordynatora oddziału, Adama Danka: „Sens idei kościuszkowskiej”.