15 IX AD 2010: Falanga w hołdzie gen. Romanowi von Ungern-Sternberg

15 września A.D. 2010, pod pomnikiem ofiar komunizmu na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, członkowie dzielnic mazowieckiej i małopolskiej Falangi upamiętnili śmierć gen. Romana Fiodorowicza barona von Ungern-Sternberg, rozstrzelanego w 1921 r. przez bolszewików w Irkucku. Zebrani wysłuchali przemówienia rzecznika prasowego Falangi, następnie zaś złożyli wiązankę i zapalili znicze w hołdzie Baronowi – prekursorowi tradycjonalizmu integralnego i eurazjatyzmu, monarchiście i legitymiście, bohaterowi walki z bolszewizmem.

 

Treść przemówienia rzecznika prasowego zostanie wkrótce udostępniona.