Archiwum Anno Domini: 2010

8 XII AD 2010: Rocznica zamordowania Bohdana Piaseckiego


8 grudnia A.D. 2010 członkowie mazowieckiej dzielnicy Falangi uczcili pamięć porwanego i zamordowanego przez „żydokomunę” przed pięćdziesięciu trzema laty Bohdana Piaseckiego – syna przywódcy przedwojennego RNR, Bolesława Piaseckiego. W rocznicę odnalezienia ciała chłopca w piwnicy pod budynkiem przy ówczesnej ul. gen. Świerczewskiego 82A, mazowieccy Falangiści spotkali się w owym miejscu kaźni, zapalili znicze i odmówili modlitwę za duszę zamordowanego.

 

Przywódca Falangi, Bartosz Bekier przypomniał okoliczności dokonania morderstwa i bieg wypadków towarzyszących poszukiwaniom Bohdana, następnie zaś sprawców zbrodni. Ci ostatni okazali się być ostatecznie nieuchwytni i bezkarni, co jednak nie umniejsza wagi kultywowania pamięci o morderstwie. Powinna ona być źródłem świadomości, że kryjące autorów zbrodni władze komunistyczne i niewykazujące zainteresowania wymierzeniem sprawiedliwości elity demoliberalne, w równej mierze nie służyły, ani nie służą dobru Polaków, lecz interesom wrogich (a w znacznej mierze też obcoplemiennych) grup interesów.

 

 

3 XII AD 2010: Rocznica śmierci Józefa Albina Herbaczewskiego

3 grudnia b.r., w rocznicę jego śmierci, członkowie Dzielnicy Małopolskiej Falangi odwiedzili grób polsko-litewskiego konserwatysty Józefa Albina Herbaczewskiego (1876-1944), znajdujący się na krakowskim Cmentarzu Rakowickim. Zapalili na płycie nagrobnej znicze w barwach narodowych Polski i Litwy oraz złożyli na niej tarczę z herbami krajów dawnej Rzeczypospolitej: Orłem, Pogonią i Archaniołem. Koordynator Dzielnicy Małopolskiej przedstawił następnie zebranym działalność i myśl Herbaczewskiego na tle dziejów Polski i Litwy. Z treścią wystąpienia można się zapoznać tutaj:  Józef Albin Herbaczewski i dziedzictwo Unii.

 

Na zakończenie falangiści odmówili krótką modlitwę w intencji Zmarłego.

 
 
 

11 XI AD 2010: Falanga na Marszu Patriotów we Wrocławiu


W dniu Narodowego Święta Niepodległości, Falanga wzięła udział w obchodach organizowanych we Wrocławiu przez Narodowe Odrodzenie Polski. W blasku pochodni, z gardeł setek uczestników przeprowadzonego tam marszu popłynęły patriotyczne okrzyki, pośród których nikt nie zwracał uwagi na nieudolne próby prowokacji, podejmowane przez czytelników „wiadomej gazety”. Zwracała uwagę obecność przedstawicieli zaproszonej przez Falangę słowackiej organizacji nacjonalistycznej Slovenska Pospolitost.

 

Udział w jednym przedsięwzięciu przeciwnych demoliberalizmowi nacjonalistów z Polski i ze Słowacji, powinien stać się zaczynem powstania takiej konfiguracji sił politycznych na prawicy, która uwalniałaby ją od trawiących ją obecnie konformizmu i nawyku ulegania politycznej poprawności. Marsz był również dowodem, że przeprowadzenie udanej i wolnej od kompromitujących elementów imprezy patriotycznej jest możliwe bez uciekania się do oportunizmu i składania demoliberalnemu bożkowi politycznych pokłonów na łamach „wiadomej gazety”.

Falanga dziękuje Organizatorom i pozdrawia wszystkich, którzy wzięli udział w Marszu.

Czołem Wielkiej Polsce !

Rocznica Aktu 5 Listopada

Przed nadchodzącą rocznicą wydania przez cesarzy Austro-Węgier i Niemiec w 1916 r. Aktu 5 Listopada, który rozpoczął proces odbudowy Państwa Polskiego po rozbiorach, Dzielnica Małopolska Falangi skierowała na ręce rezydujących w Krakowie Konsula Generalnego Austrii, Pana Christophe’a Ceski, oraz Konsula Generalnego Niemiec, Pana Heinza Petersa, list następującej treści:

 

Zaproszenie

 

 

 
 
 

 

 

Falanga Małopolska i Lubuska przeciwko spędom zwolenników cywilizacji śmierci

 

Na przełomie października i listopada członkowie dzielnic Małopolskiej i Lubuskiej Organizacji Falanga wzięli udział w kontrach przeciwko antyklerykalnym wystąpieniom zwolenników wymyślnych sposobów mordowania nienarodzonych dzieci (tym razem występujących pod groteskową nazwą „Ruch Poparcia Janusza Pijeszczura”).

 

Lewacy niemrawymi pokrzykiwaniami starali się wymóc na biskupach rezygnację z wierności nauczaniu Kościoła. W Krakowie zakrzyczało ich pięciu falangistów wyrażających swój program pozytywny w hasłach takich jak „Christus Rex!”„Wielka Polska Katolicka!”„Teokracja, nie demokracja!”, w Zielonej Górze z kolei obrona Civitas Dei przybrała mniej werbalną a bardziej bezpośrednią formę.

 

 
 

27 X AD 2010: Spotkanie Koncepcje imperialne Aleksandra Dugina i francuskiej prawicy integralnej


27 października A.D. 2010, miało miejsce spotkanie inaugurujące tegoroczne prace Koła Naukowego Klub Imperialny, działającego przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W części merytorycznej spotkania, referat Koncepcje imperialne Aleksandra Dugina i francuskiej prawicy integralnej wygłosił Ronald Lasecki, członek komisji studiów wschodnich Instytutu Geopolityki i działacz organizacji Falanga.

 

W wystąpieniu omówiono kształt i strukturę wewnętrzną projektowanego przez Dugina Imperium Kontynentalnego, rolę, którą miałby w nim spełniać czynniki turański i islamski, metafizyczne i geopolityczne znaczenie Syberii, ustosunkowanie się przez Dugina do kwestii rasowych i etnicznych, fundamentalne dla jego doktryny znaczenie rozróżnienia na państwa lądowe i morskie, rolę narodowego bolszewizmu jako metaideologii, pozwalającej zuniwersalizować duginowski projekt ideologiczny i geopolityczny. Koncepcje te zostały zaprezentowane na tle teorii etnologicznych i filozoficznych Juliana Bromleja, Lwa Gumilowa i Piotra Karsawina. Wskazano na znaczenie teorii wymienionych myślicieli, jako inspiracji dla doktryny geopolitycznej neoeurazjatyzmu.

Duginowską geopolitykę zestawiono z analogicznymi koncepcjami rozwijanymi w kręgu istniejącego od kwietnia 2003 r., francuskiego ruchu „tożsamościowców” (identitaires). Zwrócono uwagę na etnocentryczny charakter doktryny geopolitycznej tego środowiska, zestawiając go z kulturologicznym stanowiskiem Dugina i wskazując na inspiracje doktrynalne obydwu tych podejść – rasologię niemiecką i działalność francuskich kolaborantów z czasów drugiej wojny światowej w przypadku tożsamościowców, oraz niemiecką filozofię idealistyczną, myśl Aleksandra Chomiakowa i antropologię sowiecką, w przypadku Dugina. Uwypuklony został również regionalistyczny charakter geopolityki tożsamościowców. Projektowaną przez nich Eurosyberię zestawiono z duginowską Eurazją.

W dalszej części wystąpienia, omówione zostały koncepcje geopolityczne powstające w kręgach Nouvelle Droite i nurtu narodowo-rewolucyjnego, skupionego wokół osoby Christiana Boucheta. W przypadku tego pierwszego, zestawiając go z myślą duginowską, wskazano na rolę geopolityczną przypisywaną przez rosyjskiego neoeurazjatę Niemcom i zjednoczonej przez nie Europie. Podkreślono przewartościowanie w podejściu do geopolitycznego obszaru romano-germańskiego w neoeurazjatyźmie Dugina, w stosunku do eurazjatyzmu rozwijanego w pierwszej połowie XX wieku. Zwrócono uwagę na pozytywne odniesienie się przez Dugina do koncepcji Imperium Europaeum , na popieranie przez niego nurtów antyatlantyckich w Europie. Trzecioświatowy rewolucjonizm i antyglobalizm narodowych rewolucjonistów porównano z duginowską doktryną narodowego bolszewizmu, jako ideologicznym instrumentem, mającym służyć politycznej mobilizacji wszystkich ruchów i środowisk przeciwnych atlantyzmowi i liberalizmowi.

Prezentacji doktryn każdego z nurtów francuskiej prawicy towarzyszyło krótkie zarysowanie jego historii, struktury, wskazanie najważniejszych dla niego myślicieli i instytucji.

Na koniec przedstawiono zaproponowany w lipcu br. przez Sergiusza Karaganowa projekt powołania Związku Europy, oraz wskazano na szereg faktów politycznych z ostatnich miesięcy, które możnaby uznać za przejawy materializowania się geopolitycznej osi Paryż-Berlin-Moskwa. Stwierdzono, że Związek Europy – choć stanowiłby możliwe na tym etapie instytucjonalne zwieńczenie owych tendencji – sam dla swego powodzenia wymaga napełnienia go głębszą treścią metapolityczną. Filozofię polityczną Dugina i elementy doktryn rozwijanych na francuskiej niedemokratycznej i nieliberalnej prawicy, wskazano jako najwłaściwsze źródło takich treści.

15-16 X AD 2010: Rocznica śmierci gen. Kościuszki


W rocznicę śmierci gen. Tadeusza Kościuszki, członkowie mazowieckiej dzielnicy Falangi i OCG uczcili pamięć Naczelnika, spotykając się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, pod tablicą upamiętniającą powstańców. W swoim przemówieniu, rzecznik prasowy Falangi zwrócił uwagę na dorobek Kościuszki jako stratega, teoretyka i praktyka wojny partyzanckiej oraz wojny ludowej, a także organizatora systemu władzy dyktatury wojskowej. Przedstawiciel czerwonogwardzistów podkreślił z kolei zasługi Kościuszki jako patrioty, insurgenta i autora koncepcji sprzężenia walki o wyzwolenie narodowe z rozwiązaniem kwestii społecznej.

Dnia 15 października 2010 r. członkowie oddziału małopolskiego Falangi udali sie do podkrakowskich Proszowic w celu oddania hołdu Tadeuszowi Kościuszce. Przy pomniku Naczelnika Państwa zapłonęły znicze, falangiści odśpiewali Hymn Młodych. Poniżej treść okolicznościowej przemowy koordynatora oddziału, Adama Danka: „Sens idei kościuszkowskiej”.

Olsztyn przeciwko narkomanii


Z okazji zbliżającego się marszu ćpunów i wzmożonej aktywności lewackich organizacji walczących o legalizację narkotyków, falangiści rozwieszali w wielu miejscach Olsztyna plakaty antynarkotykowe z hasłem „WYRWAĆ CHWASTA Z POLSKIEJ ZIEMI”. Był to jasny sygnał sprzeciwu wobec wrogów Narodu próbujących faszerować młode pokolenie Polaków narkotykami i tzw. dopalaczami, oraz głupiej liberalnej propagandzie pt. „legalizujmy, bo i tak palą”, albo „marihuana nie szkodzi”.
 

26 IX AD 2010: Wędrówka po olkuskich lasach

 

Dnia 26 września b.r. członkowie Dzielnicy Małopolskiej organizacji Falanga wybrali się na wędrówkę po olkuskich lasach. Piesza wycieczka rozpoczęła się w centrum Olkusza. Na początku falangiści skierowali się w stronę osiedla Słowiki, gdzie weszli na szlak Orlich Gniazd. Po półgodzinnym marszu falangiści „osiągnęli” Rabsztyn, gdzie zwiedzili urokliwe ruiny gotyckiego zamku, oraz oglądnęli – położone wokół niego – szańce artyleryjskie.

 

Następnie działacze udali się na północ. Po przejściu kilku kilometrów Czarnego Lasu falangiści postanowili urządzić postój. W czasie odpoczynku mieli możliwość potrenować strzelanie do celu. Dwugodzinna przerwa upłynęła pod znakiem rozmów dotyczących możliwych form działalności i doskonalenia własnych umiejętności strzeleckich. Około godziny 15 wędrowcy skierowali się na północny zachód i po krótkim marszu przez usłany liśćmi Czarny Las, dotarli do wsi Bogucin Duży, skąd udali się z powrotem do Olkusza.