13 XII AD 2009: Falanga w hołdzie ofiarom komunizmu


Dnia 13 grudnia Roku Pańskiego 2009 Dzielnica Małopolska Falangi uczciła pamięć ofiar Stanu Wojennego. Zebrani, wśród nich także osoby niezrzeszone, zapalili znicze oraz złożyli wieniec pod Krzyżem Ofiar Komunistycznej Prowokacji, niedaleko krakowskiego Dworca Głównego.

 

W krótkim przemówieniu okolicznościowym koordynator Dzielnicy, Adam Danek, zwrócił uwagę na to, iż integralna prawica nie może się, oczywiście, odwoływać do dziedzictwa „Solidarności” jako całości – wszak oznaczałoby to uznanie dorobku osób z panteonu obecnego establishmentu pokroju Adama Michnika czy Jacka Kuronia – niemniej w jej skład wchodziły również organizacje i osoby, które jak najbardziej zasługują na uznanie, na przykład Ruch Młodej Polski. Błędne jest również zrównywanie lewicowej w swym całokształcie „Solidarności” z dużo gorszym złem, jakim był ludobójczy komunizm. Zatem smutkiem muszą napawać próby obrony decyzji gen. Jaruzelskiego przez osoby mieniące się prawicowcami, czy nawet narodowcami. Przemawiający przypomniał także, że należy zawsze pamiętać o wszystkich ofiarach zbrodniczego systemu, nie tylko tych represjonowanych w wyniku wprowadzenia Stanu Wojennego.

Na zakończenie uczestnicy odmówili wspólnie krótką modlitwę w intencji dusz wszystkich pomordowanych przez bolszewię. Cześć ich pamięci!