31 X AD 2009: Krakowskie środowiska narodowe wspólnie w obronie Katedry na Wawelu

 

31 października 2009 roku członkowie Dzielnicy Małopolskiej Falangi wzięli udział w międzyorganizacyjnej kontrze przeciwko tzw. „Marszowi Tęczowej Kultury i Tradycji” (sic!).

 

Wbrew szumnym zapowiedziom i ku rozczarowaniu demoliberalnych mediów, inicjatywa środowisk lewicowych i gejowskich zakończyła się kompletnym fiaskiem. Próbę znieważenia pamięci poległego za Wiarę króla Władysława III Warneńczyka podjęło jedynie dziewięciu tęczowych aktywistów.

Krakowscy narodowcy i konserwatyści zadziałali zdecydowanie, dając mocny odpór chorej ideologii. W porozumieniu ze Strażą Katedralną, pod Katedrą na Wawelu zebrało się prawie sto osób: członkowie Falangi, MW, ONR, UPR i PJKM oraz osoby niezrzeszone i przedstawiciele krakowskich środowisk kibicowskich. Schodząc ze Wzgórza Wawelskiego na Plac Św. Idziego w tej sile, narodowcy samą swą obecnością przepłoszyli i tak już zalęknioną grupkę „różowych”, otoczoną oczywiście ponad dwukrotnie liczebniejszym od nich kordonem policji.

Nieusatysfakcjonowani tym -zbyt łatwym!- zwycięstwem, patrioci postanowili ruszyć pod siedzibę SDPL i głośno okazać swe niezadowolenie z promowania zboczenia i fałszowania historii na użytek lewicowej ideologii. Ten spontaniczny przemarsz przez Stare Miasto spotkał się z otwarcie okazywanym poparciem ze strony przechodniów, ewidentnie mających dość nieustannej homo-propagandy. Zachowano należytą dyscyplinę, dzięki czemu uniknięto jakiejkolwiek interwencji ze strony policji i już po kilku minutach pod siedzibą lewicowej partii z kilkudziesięciu gardeł, wstrząsając pobliskimi kamienicami, dobył się okrzyk: „Wielka Polska Katolicka!”.

Falangiści jeszcze przez kolejną godzinę czuwali przed Katedrą na Wawelu, by zyskać pewność, że tego dnia żadna próba gejowskiej prowokacji nie zostanie już podjęta.

Niech dzisiejsza demonstracja siły krakowskich środowisk narodowych i konserwatywnych będzie dowodem na to, że walka o te same ideały musi stać ponad wszelkimi międzyorganizacyjnymi animozjami.