12 IX AD 2009: Obchody Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej12 września, w 326 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej przeprowadzonej przez wojska polskie, austriackie, saskie, bawarskie i szwabskie przeciw oblegającym cesarską stolicę osmańskiej armii wielkiego wezyra Kara Mustafy, członkowie Falangi uczcili pamięć tego świetnego zwycięstwa oręża chrześcijańskiego. O godzinie dwudziestej, w ponad trzysta lat po tym, gdy w 1683 r. wojska chrześcijańskie wdzierały się do obozu osmańskiego przełamując opór chroniącej wezyra i osłaniającej ucieczkę reszty armii doborowej piechoty arnawuckiej, członkowie i sympatycy Falangi zgromadzili się pod warszawskim pomnikiem dowodzącego wówczas siłami chrześcijańskimi króla Jana III – ostatniego jak dotychczas, polskiego króla-wojownika.

 

Złożywszy kwiaty pod pomnikiem, falangiści odśpiewali Hymn Polski, następnie zaś referaty okolicznościowe wygłosili Przywódca Falangi i rzecznik prasowy. W obydwu wystąpieniach zwrócono uwagę na aktualność stojącej wówczas za decyzją króla o poprowadzeniu odsieczy, idei wspólnoty europejskiej opartej o jedność duchową i kulturową ufundowaną na chrześcijaństwie, a zawiązanej wobec zagrożenia dla tożsamości Starego Kontynentu stwarzanej przez napór muzułmańskiego Orientu, współcześnie zaś także przez niekontrolowaną imigrację i dużo groźniejsze od nich obydwu, gdyż rozkładające Christianistas od wewnątrz, laicyzm i relatywistyczny demoliberalizm. W referacie rzecznika prasowego przypomniano żywione przez króla zamiary przywrócenia granic Rzeczypospolitej na Ukrainie w kształcie sprzed traktatu w Buczaczu w 1673 r., związania z Polską unią personalną Węgier, Mołdawii i Wołoszczyzny oraz wyzwolenia narodów bałkańskich i Grobu Zbawiciela w Ziemi Świętej spod despotii Imperium Ottomańskiego. Przywódca Falangi w swoim wystąpieniu wskazał na parareligijny charakter demoliberalizmu, wyznawcy którego patrzą na stosunki międzynarodowe w świecie przez pryzmat jego podziału na kraje już „nawrócone” na demoliberalizm i kraje pozostałe, które postrzega się jako niezróżnicowany wewnętrznie chaotyczny obszar , który bądź to można konwertować na religię demokracji i „praw człowieka”, bądź to przyjmować wobec niego postawę agresywną. Następnie Przywódca Falangi zwrócił uwagę na odmienne strategie polityczne przy pomocy których główne demoliberalne ośrodki potęgi w Stanach Zjednoczonych i Europie starają się realizować tą postawę, w dalszej części zaś podkreślił konieczność wypracowania koncepcji będącego alternatywą wobec demoliberalizmu, Nowego Porządku Europejskiego, dla którego to przedsięwzięcia recypowanie dziś dzieła i ideowego dziedzictwa Jana III staje się niezwykle cenne.

Na zakończenie uroczystości falangiści odśpiewali Hymn Młodych.